|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Primăria comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de inspector 

Primăria comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de inspector, clasa I grad profesional debutant-compartimentul Registrul agricol.

 

Probele stabilite pentru concurs:

-proba scrisă-data propusă 12 august 2015, ora 10:00

-interviul – data propusă 14 august 2015, ora 12:00

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

-dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei, comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea.

 

Condiţii specifice de concurs:

-clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Dosarul de înscriere pentru concursul de recrutare va cuprinde documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografie

-legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

-legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare.

-Ordinul comun nr. 95/1998/153/2010 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014.

-legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administraţie terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea ADS, Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a titlului I din legea nr. 17/2014

-legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a titlului I din legea nr. 17/2014 precum şi O.A.P. nr. 20/2015, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din legea nr. 145/2014.

Primar Buşagă Ion

Leave a Response