|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Poliţia sfătuieşte populaţia cum să-şi protejeze bunurile 

hot locuinte

În conformitate cu articolul 2 alineatul 1, articolul 3 alineatul 2 şi articolul 4 din Legea 333 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanei, şi in scopul protejării bunurilor aflate in patrimoniul societăţii dumneavoastră aveţi obligaţia luării masurilor de protecţie anti-efracţie prevăzute de această lege. Instruiţi-vă personalul! Angajaţii trebuie să cunoască regulile de bază ale meseriei de comerciant – modul de păstrare a valorilor monetare, vigilenţă în relaţiile cu publicul etc. Montarea de sisteme de pază şi alarmare este esenţială; chiar şi o cameră falsă îi poate descuraja pe infractori: dotaţi-vă magazinele cu sisteme de alarmă performante! Faceţi o investiţie, dar descurajaţi hoţii! Asiguraţi-vă uşile cu încuietori tip yală şi lacăte mai solide (protejate cu clopot metalic iar dacă se poate acestea să fie atipice sau cu cifru) şi nu uitaţi importanta grilajelor! Manifestaţi atenţie la persoanele care hoinăresc prin magazin în mod dezinteresat şi urmăresc vigilenţa supraveghetorilor! Unii infractori lucrează în echipă în sensul că, unul distrage atenţia vânzătorului, iar celălalt fură. Nu ţineţi banii proveniţi din încasări în vitrină sau sub raftul pe care vindeţi produse! Hoţii profită de neatenţia dumneavoastră, se apleacă peste vitrină şi fură. Casele de bani de bună calitate pot proteja banii lichizi şi obiectele de mare valoare pe timpul nopţii, dar trebuie amplasate cât mai discret posibil, accesul la ele să fie cât mai greoi. În prezent, conform legislaţiei paza poate fi asigurată de către paznici proprii, avizaţi de către poliţie sau de către paznicii firmelor specializate de pază. În situaţia în care aţi constatat spargerea societăţii dvs. apelaţi de îndată organele de poliţie la nr. de urgenţă 112 şi nu intraţi în câmpul infracţiunii pentru că puteţi şterge eventualele urme!

Material realizat de Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

Leave a Response