|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Peste 50.000 de bolnavi s-au internat la Spitalul Judeţean, iar costurile cu medicamentele au fost de 2,4 milioane euro 

Spitalul-Judetean-Valcea

La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a prezentat un raport privind activitatea desfăşurată în 2014 şi în primul trimestru din acest an. Astfel, la finele anului trecut, indicatorii se prezentau astfel: nr. paturi fizice – 1353, indice de utilizare a paturilor – 68,13%, nr. bolnavi spitalizaţi – 50.790, durata medie de spitalizare – 6.62, nr. zile de spitalizare – 336.451, consum medicamente – 10,67 milioane de lei (2,4 milioane de euro). Numărul de paturi la 31 decembrie 2014 a rămas acelaşi ca în perioada din anul precedent. A crescut durata medie de spitalizare de la 6,61 la 6,62, iar numărul de zile de spitalizare a scăzut de la 363.290 la 31 decembrie 2013 la 336.451 zile la 31 decembrie 2014, bolnavii fiind ţinuţi în spital atât timp cât au nevoie de supraveghere medicală, până la ameliorarea stării de sănătate. Consumul de medicamente a crescut de la 9,46 milioane de lei pentru perioada anului 2013 la 10,67 milioane de lei pentru perioada anului 2014 urmărindu-se creşterea ponderii cheltuielilor cu medicamentele în total cheltuieli pe spital, precum şi datorită valorii de contract cu CAS Vâlcea pentru PNS. Valoarea activelor corporale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea la începutul anului 2014 a fost în sumă de 40,8 milioane de lei. În perioada anului trecut s-au înregistrat creşteri de active fixe în valoare de 953.373 lei. Valoarea creanţelor curente este în sumă de 7,9 milioane de lei şi se compune din servicii realizate şi facturate la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea şi servicii realizate din venituri proprii. Totalul datoriilor curente ale unităţii se ridică la suma de 7,53 milioane de lei. În perioada anului 2014 spitalul a realizat venituri totale în sumă de 104,1 milioane de lei, iar cheltuielile totale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea au fost în sumă de 105,4 milioane de lei. La 31 decembrie 2014 nu s-au înregistrat arierate. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea are creanţe neîncasate la în limita termenelor legale. Totalul activelor necurente în valoare de 6,5 milioane de lei este format din valoarea rămasă de amortizat a activelor fixe corporale. Valoarea activelor necorporale la începutul anului 2014 a fost 6.745 lei, iar valoarea activelor corporale la începutul anului 2015 a fost în sumă de 39,53 milioane de lei. În perioada primului trimestru din acest an s-au înregistrat creşteri de active fixe în valoare de 106.221 lei. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea nu a înregistrat arierate la data de 31 martie 2015, dar s-au înregistrat plăţi restante în valoare totală de 3,4 milioane de lei din care sub 30 zile – 1,88 milioane de lei şi peste 30 de zile – 1,55 milioane de lei. Valoarea creanţelor neîncasate la data de 31 martie 2015 era de 8,66 milioane de lei. Acestea se încadrează în limita termenelor legale. S-au întreprins toate măsurile pentru încasarea debitorilor din hotărâri judecătoreşti.

(Petre Coman)

Leave a Response