|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Noi măsuri fiscal-bugetare 

finante2

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540/20.07.2015, a fost publicată Ordonanţa Guvernului României nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare din care prezentăm mai jos cele mai importante prevederi.

 

Scutire privind plata taxei extrajudiciare de timbru

Contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt scutiţi de plata taxelor extrajudiciare de timbru. Scutirea intră în vigoare în trei zile de la publicarea actului normativ, respectiv 23 iulie 2015.

 

Prorogarea unor termene privind aparatelor de marcat electronice fiscale

Se prorogă termenele până la care operatorii economici care au obligaţia dotării cu aparate de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

– începând cu data de 1 octombrie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili;

– începând cu data de 1 ianuarie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii;

– începând cu data de 1 mai 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.

 

Eliminarea obligaţiei aplicării ştampilei

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu vor mai avea obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.

De asemenea, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu vor mai avea obligaţia de aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

Prevederile de mai sus intră în vigoare la data de 23 iulie 2015, iar începând cu această dată se abrogă toate reglementările legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile menţionate mai sus.

Leave a Response