|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Ion Gigi Matei, „detronat” a patra oară din funcţia de primar. Se aşteaptă reacţia prefectului Cornoiu 

matei

• Fără aviz de legalitate, dar cu un raport de specialitate

Marţi, 30 iunie, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu votul secret a 13 consilieri, s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 27 martie 2014, care are următorul cuprins: „Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan”. În cadrul şedinţei, preşedintele de şedinţă, Grigore Crăciunescu, a anunţat că există anexat la respectivul proiect de hotărâre un raport de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală din Primăria Râmnicului, chiar dacă secretarul Ion Didoiu nu a avizat de legalitate propunerea. „Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 27 martie 2014, în temeiul prevederilor art. 72 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având la bază Ordinul Prefectului nr. 130 din 26 martie 2014 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al domnului Frâncu Emilian Valentin, începând cu data de 26 martie 2014, la articolul 1 din hotărârea susmenţionată s-a prevăzut: «Art.1. Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Matei Gigi Ion». Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 22023 din 17 iunie 2015, la iniţiativa unui grup format din zece consilieri locali, s-a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014 referitoare la desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, în sensul modificării art. 1 din această hotărâre, al cărui cuprins va fi: «Art.1. Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan». Aşa cum se arată în solicitarea mat sus menţionată, motivele care stau la baza modificării Hotărârii nr. 57/2014 sunt următoarele: neîndeplinirea atribuţiilor în soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor; neprezentarea raportului privind situaţia economică şi socială a municipiului; dezinformarea consilierilor prin utilizarea de informaţii false în susţinerea sau argumentarea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Local; exercitarea concomitentă a atribuţiilor de primar şi cele de consilier local; lipsa de colaborare dintre viceprimarul cu atribuţii de primar şi consilierii locali, din vina exclusivă a acestuia; starea de incertitudine în conducerea oraşului, fiecare dintre cei doi viceprimari îndeplinind temporar atribuţiile de primar ca urmare a hotărârilor de Consiliu Local luate prin voinţa majorităţii consilierilor locali. Ţinând seama de faptul că solicitarea celor zece consilieri locali, adresată Consiliului Local şi înscrisă pe Ordinea de zi a şedinţei ordinarea a Consiliului Local, convocată în data de 30 iunie 2015, este însoţită de un proiect de hotărâre semnat de grupul de iniţiativă, se impune, în aplicarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, întocmirea prezentului raport al compartimentului de specialitate. Conform art. 44, proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului. Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi văzând art. 72 din acelaşi act normativ, propunem spre analiză şi deliberare Consiliului Local modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 27 martie 2014, care va avea următorul cuprins: «Art.1. Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan»”, se menţionează în raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală.

 

Cei 10 consilieri „pucişti” îl acuză pe Gigi Matei că şi-a exercitat concomitent atribuţiile de primar cu cele de consilier local

 

Cei 10 consilieri locali care au pus la cale „decapitarea” lui Ion Gigi Matei (Vîrlan Eduard, Ioniţă Gheorghe, Boban Liviu, Crăciunescu Grigore, Muşat Constantin, Bobeanu Maria, Panduraşu Adrian Iulian, Veţeleanu Ninel Eusebiu, Voicu Iulian şi Persu Mihai) au încropit o „motivaţie” care se stea la baza deciziei Consiliului Local, de revocare a lui Ion Gigi Matei din funcţia de primar interimar al Râmnicului. „Consilierii semnatari ai prezentei solicitări arată modul prin care viceprimarul desemnat să îndeplinească atribuţiile de primar (domnul Ion Gigi Matei) nu a respectat şi nu respecta legea, după cum urmează: neindeplinirea atribuţiilor privind: analiza şi prezentarea semestriala a situatiei rezolvării petitiilor si sesizărilor cetatenilor conform Legii 233/2002 (OG 27/2002) art. 14 – a se vedea solicitarea expresa a consilierului local Ionita Gheorghe in procesul verbal al şedinţei din 31 martie 2015 – a se vedea pe internet «Sesizări Primaria Rm. Valcea», din 32 de sesizări, doar 11 au primit răspuns in termen (pe site-ul DomnulePrimar.ro sunt zeci de sesizări ale cetatenilor din Ramnicu Valcea cărora nu li s-a formulat răspuns); neprezentarea raportului privind situatia economica si sociala a municipiului, conform Legii nr. 215/2001; dezinformarea consilierilor prin utilizarea de informaţii false in susţinerea sau argumentarea unor proiecte de hotarari de Consiliu Local; exercitarea concomitenta a atribuţiilor de primar si cele de consilier local (multe hotarari de Consiliu Local se adopta cu votul decisiv ilegal al primarului interimar – Dosar 512/90/2015 in instanta de contencios); lipsa de colaborare dintre viceprimarul cu atributii de primar si consilierii locali (alţii decât cei din propriul partid) din vina exclusiva a acestuia, argumentul forte pe care il foloseste fiind «Asa vreau eu!». La ora actuala exista o stare de incertitudine in conducerea oraşului, fiecare dintre cei doi viceprimari indeplinind atributiile de primar temporar, ca urmare a Hotararilor de Consiliu Local luate prin voinţa majoritatii consilierilor locali, dar suspendate de Institutia Prefectului. Drept pentru care, consideram ca modificarea Hotărârii nr. 57 din 27.03.2014 a Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea, solicitata de un grup de consilieri locali care reprezintă majoritatea prevăzută de lege pentru a desemna unul dintre viceprimari sa indeplineasca atributiile de primar este oportuna si necesara in acest moment. Consideram in acelaşi timp, prin cele expuse, ca masura pe care dorim sa o luam are caracter de urgenta. In consecinţa, va rugam sa intruduceti pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna iunie 2015, proiectul de hotarire anexat. Solicitam Aparatului de Specialitate al Primarului si Secretarului municipiului Ramnicu Valcea sa indeplineasca atributiile ce le revin privind procedurile de convocare a Consiliului Local, conform art. 39, alin.3 din Legea 215/2001 cu completările si modificările ulterioare, precum si sprijin pentru redactarea si verificarea condiţiilor de legalitate ale proiectului de hotărâre iniţiat de subsemnaţii, conform art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001”, se spune în motivarea celor 10 consilieri locali.

(Petre Coman)

One Response to Ion Gigi Matei, „detronat” a patra oară din funcţia de primar. Se aşteaptă reacţia prefectului Cornoiu

  1. Ada

    E mai mult decat penibil. Cine pierde din lupta dumnealor? Populatia orasului, asa ca treziti-va !

     

Leave a Response