|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice încheiat cu Pieţe Prest SA, prelungit până în 2020 

piete prest

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 15 iulie 2015, a aprobat prelungirea cu cinci ani a Contractului nr. 28077 din 20 septembrie 2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, încheiat cu societatea Pieţe Prest SA. Prelungirea contractului se va face prin act adiţional. În urmă cu cinci ani, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către SC Pieţe Prest SA, al cărei acţionar unic este Municipiul Râmnicu Vâlcea, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat după cum urmează: construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare şi a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice şi a locurilor de agrement; organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată. În aplicarea prevederilor hotărârii mai sus menţionată, s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local pentru o durată de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Local. Ulterior, prin Hotărârea nr. 47/2011, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii serviciilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de îngheţ, precum şi montare şi întreţinere de mobilier stradal, întocmindu-se în acest sens actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii. Pentru îmbunătăţirea şi creşterea calităţii serviciilor prestate, Consiliul Local a majorat capitalul social al Pieţe Prest SA cu 1,9 milioane de lei, în vederea achiziţionării de către aceasta, a utilajelor necesare activităţilor specifice de salubrizare stradală, precum şi de a efectua lucrări de modernizare a serelor Râureni, ca parte componentă a activităţilor specifice de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice. Astfel, în anul 2014, SC Pieţe Prest SA a achiziţionat diverse utilaje pentru activităţile de salubrizare, în valoare de 1,16 milioane de lei, cu o durată de amortizare cuprinsă între 4-12 ani, urmând ca anul acesta să se achiziţioneze, în cuantumul sumei rămase, o autospecială de măturat şi deszăpezit. De asemenea, urmare a prevederilor Hotărârii Consiliul Local nr. 206 din 2014 privind majorarea capitalului social al societăţii, SC Pieţe Prest SA a demarat acţiunile de modernizare a Serelor de la Râureni. În data de 13 mai 2015, SC Pieţe Prest SA a solicitat, conform prevederilor art. 4 din contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prelungirea acestuia. Ajustarea tarifelor în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 a reprezentat o creştere faţă de anul 2014 a valorii tuturor serviciilor prestate de 8,3%, la o valoare a amortizării calculată pentru durata medie de viaţă a utilajelor, aşa cum reiese aceasta din înregistrările contabile, iar o micşorare a acestei durate ar duce la recalcularea valorii de amortizare luată în calcul pentru fiecare tarif şi implicit la majorarea valorii serviciilor prestate. Având în vedere atât investiţiile făcute de societate pentru activitatea de salubrizare stradală cât şi cele în derulare pentru anul 2015, SC Pieţe Prest SA a solicitat prelungirea contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local pe o durată de cel puţin 10 ani, reprezentând durata medie de amortizare a investiţiilor, în vederea evitării majorării excesive a tarifelor practicate.

Leave a Response