|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat un protocol de colaborare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

consiliul-judetean

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute protocolul de colaborare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) referitor la gestiunea Registrului Agricol în format electronic. În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013”, Operaţiunea „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvemare şi asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde este necesar – apelul 3 de proiecte”, apelul 3 de proiecte, se află în implementare la nivel naţional 62 de proiecte, cu o valoare totală de 408,7 milioane lei, beneficiari fiind Consiliile Judeţene. În vederea implementării proiectelor menţionate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.1, Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au încheiat un protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Vâlcea fiind înştiinţat printr-o adresă din partea Ministerului pentru Societatea Informaţională. Structura responsabilă pentru punerea în aplicare a prevederilor protocolului de colaborare este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ca atare este necesar a fi încheiate protocoale cu fiecare consiliu judeţean. Scopul protocolului îl constituie implementarea de către Consiliile Judeţene a gestiunii Registrului Agricol în format electronic. Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea interinstituţională prin furnizarea de către beneficiari, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor solicitate de fiecare beneficiar, prin crearea unor soluţii informatice compatibile beneficiarilor, date necesare implementării şi atingerii obiectivelor proiectelor finanţate în cadrul Operaţiunii 3.2.1 – Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde este necesar. Consiliul Judeţean Vâlcea implementează, în calitate de beneficiar, proiectele: „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 1” şi „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 4”, finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013”. Totodată, au fost depuse spre finanţare, în data de 10 iunie 2013 alte două proiecte, şi anume: „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii de e- guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 2” şi „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii de e- guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 3”, nefiind finanţate din lipsă de fonduri, urmând a fi redepuse pentru perioada de programare 2014-2020 în cadrul Programului Operaţional Competitivitate împreună cu proiectele „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii de e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 5” şi „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii de e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 6” care se află în stadiul de elaborare a documentaţiilor. În ceea ce priveşte proiectul „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 4”, acesta are ca scop are achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software pentru 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, partenere în proiect, respectiv: Băbeni, Băile Govora, Voineasa, Galicea, Glăvile, Mihăeşti, Măldăreşti, Nicolae Bălcescu, Oteşani, Păuşeşti Măglaşi, Pietrari, Roşiile, Sineşti, Vaideeni, Zătreni. Pentru atingerea obiectivelor şi indicatorilor proiectului, în urma licitaţiei prin mijloace electronice, între firma SC Prosoft SRL, lider al Asociaţiei SC Prosfot SRL – SC Esri România SRL şi Consiliul Judeţean Vâlcea, a fost încheiat contractul de furnizare nr. 16152/3021/29 octombrie 2014, care are ca obiect furnizarea echipamentelor hardware, licenţelor software, realizarea aplicaţiei informatice şi prestarea serviciilor de instruire a personalului care va folosi şi administra aplicaţia informatică cuprinse în caietul de sarcini, parte integrantă a contractului menţionat.

Leave a Response