|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean a aprobat convenţia de asociere încheiată de DGASPC Vâlcea cu Fundaţia Sera România 

Nicolae Badea

Marţi, 30 iunie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat convenţia de asociere încheiată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea cu Fundaţia SERA România, referitoare la închiderea Centrului rezidenţial de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihice Băbeni. Convenţia de asociere arătată a fost înaintată, Consiliului Judeţean Vâlcea, prin adresele nr. 37108 din 25 iunie 2015, respectiv nr. 37358 din 29 iunie 2015 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. În cadrul convenţiei menţionate, pentru încetarea funcţionării centrului rezidenţial se urmăreşte punerea în aplicare a unor modalităţi alternative de ocrotire a copiilor prin înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri şi o reţea de asistenţă maternală. Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, pe lângă asigurarea atribuţiilor legale pe care le au, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei copilului, se obligă să pună la dispoziţie un teren, în oraşul Băbeni, necesar construirii unei căsuţe de tip familial cu o capacitate de 12 locuri, pe care să o includă în sistemul de asistenţă socială şi protecţia copilului şi să angajeze, prin concurs, personalul aferent funcţionării căsuţei de tip familial. Totodată, prin convenţie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea se obligă să colaboreze cu Fundaţia SERA România, în vederea întocmirii organigramei, privind funcţionarea căsuţei de tip familial, cât şi la selectarea, prin concurs, a personalului care va fi angajat în cadrul acesteia. De asemenea, în cadrul aceleaşi convenţii cele două instituţii publice se obligă să reintegreze în familiile naturale, să plaseze în asistenţă maternală profesionistă, precum şi să transfere în propriile unităţi de asistenţă socială un număr de copii/tineri, actualmente ocrotiţi în cadrul centrului rezidenţial care vor fi determinaţi ulterior semnării convenţiei.

Fundaţia Sera România va finanţa şi construi o casă de tip familial, după care o va preda DGASPC Vâlcea

Pentru realizarea obiectului convenţei, Fundaţia SERA România se obligă să finanţeze, să execute lucrările de construire şi să doteze la cheie căsuţa de tip familial, sens în care va aloca, în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, pentru perioada 2015-2016, sumele prevăzute la art. 4 alin. 2 şi art. 10 alin. 3 din cuprinsul actului, respectiv 215.000 euro şi completată cu suma de 65.000 euro. După executarea lucrărilor de construire, casa de tip familial, împreună cu dotările aferente acesteia vor intra în domeniul public al Judeţului Vâlcea şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Una din atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, prevăzute la art. 2 lit. c pct. 6 din regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a DGASPC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte obligaţia acesteia de a dezvolta parteneriate şi de a colabora cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. E, coroborate cu cele ale alin. 6 lit. (a) al aceluiaşi articol din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. D, coroborate cu cele ale alin. 5 lit. a al aceluiaşi articol din actul normativ arătat, pentru realizarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul judeţean asigură, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecţia copilului.

(Petre Coman)

Leave a Response