|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor aproba o rectificare a bugetului local şi… o deplasare în Republica Cehă 

primaria ramnicu valcea

 

Joi, 30 iulie 2015, a fost convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 21 de proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor aporba următoarele propuneri: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA SA şi garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind constituirea unei ipoteci mobiliare asupra veniturilor proprii ale bugetului local, în favoarea Eximbank România SA, pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar şi rambursarea acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I al anului 2015; raport şi proiect de hotărâre privind rezultatele reevaluării cu indicii de inflaţie a activelor fixe corporale de natura construcţiilor aflate in patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Şcoala Gimnazială Colonie” – teren de sport cu suprafaţă sintetică, inclusiv împrejmuire; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a imobilului „Grădiniţa cu program prelungit Nord 3”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociaţia EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafaţă de 11 ha, proprietatea municipiului, situat în punctul Feţeni; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială pentru imobilul – apartament situat in strada Narciselor, nr.4, bl.B15 -A-37; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţa gratuita de către Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic Romania – Filiala Valcea a imobilului situat in Rm.Vâlcea, str. Ostroveni nr. 10; raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie – iunie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţei de Protecţie Socială; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferente instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat şi invatamantului preşcolar din municipiul Rm. Vâlcea urmare a promovării in grade/trepte profesionale superioare; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz – Republica Cehă; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unei creşteri salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi pentru cel din instituţiile publice subordonate Consiliului Local.

Leave a Response