|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe strategia de dezvoltare locală a Râmnicului până în 2020 

primaria ramnicu valcea

Prin dispoziţie a primarului, se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28 mai 2015, cu 19 proiecte de hotărâri şi rapoarte poe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: aprobarea repartizării pe obiective a finanţării rambursabile interne în sumă de 20 milioane de lei; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2015; inventarierea unui imobil – teren cu destinaţia de drum public; inventarierea, în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren, aferent canalului de evacuare a apelor de suprafaţă; aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020”; aprobarea bilanţului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”; preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, în administrarea Consiliului Local, a unei suprafeţe de teren; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; aprobare PUD „Bloc locuinţe S+P+3E+4E retras, str. Ostroveni nr.136”, investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile şi Burdufu Violeta; aprobare PUZ „Construire Hypermarket Kaufland”; însuşirea raportului informării şi consultării publicului pentru elaborarea documentaţiei de urbanism PUZ – zona comercială Dovali; completarea regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la reţelele edilitare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014; premierea unor sportive pentru rezultatele deosebite obţinute; raport şi proiect de hotărâre privind oferire unor dulciuri copiilor din centrele de ocrotire cu servicii de tip rezidenţiat din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu ocazia Zilei Copilului; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.06.2015; rport şi proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului „Antim Ivireanu” în Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”; îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85 din 29.04.2015.

Leave a Response