|joi, decembrie 8, 2022
  • Follow Us!

22 de localităţi din Vâlcea au fost afectate de alunecări de teren severe în ultimele trei luni 

alunecari-teren

 

Zilele trecute, conducerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) Vâlcea a prezentat o situaţie a localităţilor de pe raza judeţului Vâlcea, afectate de alunecările de teren produse în ultimele trei luni. În Băile Olăneşti, pe str. Epureşti, nr. 6 alunecarea de teren aflată în monitorizarea CLSU Băile Olăneşti este activă şi se află în afara perimetrului gospodăriei numitului Răduţ Dumitru. Pe DJ 656, km 1+950, trotuar pietonal pod peste pârâul Valea Răpuroasei, distrus pe o lungime de circa 30 metri.

În Băile Govora, pe strada Merilor din localitatea Gîtejeşti, în zona proprietăţii numitei Bîrzescu Veronica s-a înregistrat o instabilitate a terenului ce a afectat parţial platforma străzi şi terenurile agricole din zona respectivă.

În Bărbăteşti, în satul Bărbăteşti, pct. Sorbet, pe drumul comunal DC 149 A, s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de 100 ml ce a afectat platforma drumului şi teren proprietate privată în suprafaţă de 400 mp.

În Berbeşti, în satul Valea Mare, cătun Amzuleşti, str. Amzuleşti, pct. Chilieni, drumul de interes local a fost afectat pe o lungime de cca. 150 m de un fenomen de tasare. La constatări drumul era refăcut provizoriu de autoritatea publică locală pentru a asigura accesul auto la DJ 605 A, fiind necesare executarea unor lucrări şi în variantă definitivă.

În Dănicei, a fost o alunecare de teren pe drumul comunal DC 181, km 6+050, fiind afectată rigola mal drept, podeţul de pe Valea Grânele  şi platforma drumului pe o lungime de cca. 70 m, circulaţia auto desfăşurându-se cu dificultate pe un singur sens. Alunecare de teren pe drumul comunal DC 181 C, pct.La Melente, platforma drumului fiind afectată pe o lungime de cca. 20 m, circulaţia auto desfăşurându-se pe un singur sens. În satul Dealul Schei, cătunul Măniceşti, platforma drumului de interes local către Troiţă, a fost grav afectată de o alunecare de teren pe o lungime de cca. 40 m, circulaţia auto fiind întreruptă către un numar de 10 gospodarii şi către Troiţa existentă în zona respectivă. De asemenea, este pusă în pericol şi reţeaua electrică de joasă tensiune şi reţeaua de alimentare cu apă potabilă. În Satul Dealu Launele, pct. „La Onicel – Marinas”, platforma drumului de interes local este afectată pe o lungime de cca. 30 ml, circulatia auto fiind întrerupta către un numar de 5 gospodarii. În satul Dealul Scheiului, pe drumul comunal DC 181 Dănicei – Schei, pct. „locuitor Lazăr Crăciun”, pe fondul excesului de umiditate rezultat din topirea stratului de zăpadă alunecarea de teren s-a accentuat, perimetrul alunecat fiind la o distanţă de cca. 14 m de locuinţa domnului Lazăr Crăciun.

În Frânceşti, în satul Băluţoaia, pe DJ 646 C Frânceşti – Băluţoaia – Mănăstirea Surpatele la km 1+900, se constată evoluţia alunecării de teren, afectând platforma drumului (partea dreaptă a carosabilului – tasarea pe verticală fiind cuprinsa între 10 – 20 cm) pe o lungime de aproximativ 40 m. În prezent se circulă cu restricţie pe un singur sens.

În Horezu, în satul Râmeşti, pe str. Gulimani, pct. La Bigorodea, alunecarea de teren afaltă în monitorizarea CLSU Horezu, pe fondul excesului de umiditate din ultima perioadă, s-a accentuat, ebulmentul alunecării ocupând platforma drumului de interes local ce asigură legătura între satele Râmeşti şi satul Romanii de Sus. În oraşul Horezu, pe str. I. Ghe Duca, pct. Ţambrea Toma, pe malul stâng al pârâului Urşani s-a produs o alunecare de teren ce a afectat teren – fâneţe şi pomi pe o suprafaţă de cca. 3500 mp.

În Glăvile, în satul Glăvile, pe Drumul Judeţean 677A, la km. 18+300 datorită precipitaţiilor abundente din ultima perioadă, s-a produs o alunecare de teren care a afectat platforma drumului pe o lungime de aproximativ 25 m, în prezent circulaţia desfăşurându-se pe un singur sens. Alunecarea de teren este activă şi pune în pericol siguranţa grajdului de animale, proprietatea doamnei Lazăr Maria. În satul Aninoasa, s-a produs o alunecare masivă de teren care este activă şi a afectat gospodăria (locuinţa, anexele gospodăreşti şi terenul aferent) domnului Vilău Gheorghe. La ora actuală locuinţa prezintă fisuri/crăpături şi este improprie locuirii, fapt pentru care s-a dispus evacuarea imobilului.

În Ghioroiu, în satul Poenari, pct. ,,Măniceanu”, pe DJ 651A (nemodernizat, platforma drumului fiind executată din pământ şi piatră) care face legătura cu judeţul Gorj, este activă o alunecarea de teren pe o lungime de cca 200 m, în mai multe puncte.

În Goleşti, în satul Giurgiuveni, pct. La Georgescu, într-o zonă cu istoric în alunecări de teren, ebulmentul alunecării a ocupat parțial platforma drumului de interes local ce asigură accesul la terenurile agricole din zonă. În satul Poeniţa, pct. La Popa- Căpătânescu, alunecarea de teren aflată în evidenţa C.L.S.U. Goleşti din data de 19.12.2014, conform notei de constatare nr. 5002/19.12.2014, s-a accentuat determinând prăbuşirea anexelor gospodăreşti, aferente locuinţei proprietatea  Căpăţânescu Cecilia şi Ionescu Dan Cătălin şi afectarea imobilului locuinţă, proprietatea Popa Marcela, prin suspendarea  unei porţiuni din fundaţie (colţul N-V) şi pentru care s-a dispus evacuarea imobilului. În satul Blidari, cele două corpuri cu destinaţia de locuit ale numitei Vaduva Vasilica, situate într-o zonă cu istoric în alunecări prezintă fisuri şi crăpături multiple în fundaţie şi pereţi.

În Grădiştea, pe drumul comunal DC 79 B, satul Ţuţuru, s-a produs o alunecare de teren ce a afeactat platforma drumului pe o lungime de cca. 30 m. Pe drumul comunal DC 75, s-a produs o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului. Pe drumul judeţean DJ 676 F, s-a produs o alunecare de teren ce a afectat platforma drmului pe o lungime de cca. 20 m, alunecare de teren ce a afectat platforma drumului Ţuţuru, pct. Curmătură.

În Lungeşti, în satul Fumureni s-au produs alunecări de teren ce pun în pericol gospodăriile numiţilor: Bărbulescu Adrian, Zanfirache Ana, Pirvu Maria, Gheocea Ion, Stoica Constantina şi Pietrosel Alexandru.

În Mateeşti, reactivare alunecare teren satul Turceşti, cătun Pâlşeşti ce a afectat platforma drumului de interes local Pâlşeşti, pe o lungime de cca. 70 m. Reactivare alunecare de teren ce a afectat platforma drumului de interes local Palaghi I, pe o lungime de cca. 50 m şi proprietăţile numiţilor Pătraşcu Gheorghe, Pătraşcu Elena şi Mazilu Gheorghe.

În Mădulari, pe drumul comunal DC 63 A Dimuleşti – Bănţeşti, km 0+0.750, s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de cca. 250 ml care a afectat platforma drumului şi stemul de protecţie compus din lise metalice şi rigola de beton. Pe drumul comunal DC 63 Dimuleşti – Sârbi – Uşurei, km 0+1.700, s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de cca. 200 ml care a afectat suprafaţa carosabilă, rigola de beton, pereul din beton şi podeţul tubular ce se regăseşte în zona afectată.

În Milcoiu, în satul Căzăneşti, pct. La Verdeş, s-a produs o alunecare de teren, existând riscul ca ebulmentul alunecării sa obtureze cursul pârâului Sasca şi să fie afectat şi drumul de acces către gospodăriile din zona respectivă.

În Mitrofani, în satul Mitrofani, pct. Balanesti, s-au produs alunecări de teren, ce au afectat platforma drumului comunal DC 98, km 4+750, pe o lungime de cca.100 m, punând în pericol şi gospodăriile numitilor Tudorescu Gheorghe, Balan Maria şi Vasiel Luca. În satul Mitrofani, pct. Florescu, culeea din partea de nord a podului situat pe DC 98, km 5+900, ce traversează pârâul Verdea, a fost afectată cu implicaţii în ceea ce priveşte structura de rezistenţă a acestuia. În satul Mitrofani, pct. Primărie, km 7+300, s-a produs o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului comunal DC 98, pe o lungime de cca. 100, circulaţia desfăşurându-se pe un singur sens.

În Nicolae Bălcescu, în satul Tufani, drumul de interes local şi Biserica Sândele au fost afectate de o alunecare de teren. În satul Valea Balcească, platforma drumului comunal DC 33 B Rotăreşti – Valea Balceasca, pct. La Nicolescu a fost afectată, circulaţia auto fiind întreruptă. În satul Dosu Râului, pct La Dicu, platforma drumului judeţean DJ 678 D  a fost afectată. O alunecare de teren a afectat platforma DC 32 A Şerbăneasa – Gâltofani, km 3+900, pe o lungime de cca. 20 m.

În Stoeneşti, în satul Smeurăt, pct. Cărămizi pe fondul fondul excesului de umiditate din ultima perioada, s-a produs o alunecare de teren ce a afectat cca. 4000 mp teren fâneţe şi pomi şi calea de acces către proprietăţile din zona respectivă. În vecinătatea zonei afectate se afla două gospodării (Bunescu Dumitru şi Mihai Gheorghe Gheorghe), care pe fondul accentuării alunecării există riscul de a fi afectate.

În Scundu, pe drumul judeţean DJ 645, km 10+900, s-a produs o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului pe o lungime de cca. 200 m. Zona instabilă din satul Cringu, pct. Maxim s-a accentuat fiind necesar executarea unor lucrări de stabilizare. S-au reactivat alunecările de teren ce au afectat platforma drumului judeţean DJ 645, KM 13+500 (pct. Piscul Zdriei) şi km 14+500 (pct. La Popescu Gheorghe). Alunecări de teren produse în satul Avrămeşti ce pun în pericol gospodăriile numitilor Dumitraşcu Ion şi Vagauna Elena (locuinţă nelocuită). Eroziuni de maluri ale pârâului Valea Cirstii, în zona podului de pe DC 102 Ioneşti-Scundu.

În Şirineasa, pe drumul forestier Harasa Prelungire, obiectiv aflat în administrarea Ocolului Silvic Băbeni, între km 0+200 – 0+300, din cauza excesului de umiditatea, platforma drumului este afectată de tasări şi alunecări pe o lungime de cca. 30 m. Pe drumul forestier Harasa Prelungire, de la km 1+400, pe o lungime de cca. 100 m platforma drumului este afectată de o alunecare de teren activă. Pe drumul forestier Harasa Prelungire, între km 0+300 – 0+400, din cauza excesului de umiditatea, platforma drumului este afectate de tasări sau alunecări pe o lungime de cca. 30 m. Podeţul existent este afectat pe partea stângă (aripa stângă răsturnată de ebulmentul alunecării).

În Şuşani, în urma precipitaţiilor abundente din ultima perioadă, în satul Stoiculeşti, pct. „Slauca”, a avut loc o alunecare de teren pe o suprafaţă de aproximativ 1500 mp. Alunecarea este activă şi a afectat cca 50 mp de viţă de vie şi 10-15 pomi fructiferi, proprietatea numitului Dicu Marcel. În satul Stoiculesti, pe  partea dreapta a DC 64 Susani – Stoiculesti, punctul ,,Breazu Dumitru”, se observa o tasare de circa 25 cm a platformei asfaltate a drumului pe o lungime de aproximativ 200 m.

În Zătreni, în satul Butanu, pe drumul de interes local, la km 00+300, alunecarea de teren aflată în monitorizarea C.L.S.U. Zătreni, pe fondul excesului de umiditate din ultima perioada, s-a accentuat, afectând platforma drumului pe circa jumătate din calea de rulare. Platforma drumurilor de interes local din satele Făureşti, Stanomiru, Manicea, Butanu, Zătreni, Zătrenii de Sus, Ciorteşti, Valea Văleni, Dealul Văleni, Mecea, Săsciora şi Dealul Glămeia a fost afectată pe anumite sectoare, ca urmare  a lipsei de intreţinere şi a  rigolelor, respectiv a excesului de umiditate.

(Petre Coman)

One Response to 22 de localităţi din Vâlcea au fost afectate de alunecări de teren severe în ultimele trei luni

  1. tasedelavalcea

    insiruirea aceasta de zone afectate,nu va sugereaza ca se impuneu si masuri? are cineva din acest judet competenta sa faca ceva? probabil ca toti aveti multumirea ca se cunoaste situatia ! mare lucru s-a facut.centralizarea datelor trimise de la primariile afectate . sa va bucurati de viata!

     

Leave a Response