|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Societatea Antares a mai primit un traseu pentru efectuarea transportului auto de persoane 

becsenescu antares

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – SC Vox Profile SRL Mihăeşti”, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA. Societatea Antares Transport SA a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea, cu adresa nr. 3871/9 martie 2015, dosarul cuprinzând documentele menţionate, în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – SC Vox Profile SRL Mihăeşti”. Atribuirea licenţei de traseu se solicită pentru efectuarea serviciului de transport al salariaţilor SC Vox Profile SRL la şi de la locul de desfăşurare a activităţilor în baza contractului de transport rutier de persoane prin curse regulate speciale. Precizăm că SC Antares Transport SA a deţinut licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport prin curse regulate speciale pe traseul menţionat si în perioadele 01.02.2012-31.12.2012, 29.03.2013-31.12.2013 şi 28.03.2014-31.01.2015. Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat avizul Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, iar instituţia a acordat avizul favorabil pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public de persoane prin servicii regulate speciale, operatorului de transport SC Antares Transport SA, pentru traseul „Râmnicu Vâlcea – SC Vox Profile SRL Mihăeşti”. Suplimentar, operatorul de transport a inserat în dosarul depus, copii xerox după următoarele documente: cartea de identitate a autovehiculului VL-50-ANT, cu care se efectuează traseul; certificatul de clasificare nr. VLAD 02969 emis de RAR; asigurarea obligatorie de răspundere civilă – RCA – asigurarea călătorilor şi bagajelor; certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; licenţa de transport Seria LTP, Nr. 1006673, eliberată de Autoritatea Rutieră Română Agenţia Vâlcea, valabilă până la data de 08.01.2016; certificatul de competenţă profesională pentru transportul rutier de persoane; declaraţie pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu documentele originale. De asemenea, dosarul mai conţine avizele autorităţilor administraţiei publice locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea sau coborârea persdoanelor transportate, altele decât staţiile publice. Licenţa de traseu solicitată se eliberază pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, respectiv de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean până la data de 08.01.2016, dată până la care este valabilă licenţa pentru transportul rutier public de persoane în trafic internaţional. Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, respectiv licenţa de traseu Seria TL nr. 049. Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de Caietul de sarcini aferent acesteia, în original şi cuprinde: staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea; orele de plecare, respectiv de sosire; zilele în care se efectuează transportul; capacitatea autovehiculului care efectuează transportul. Hotărârea privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul „Râmnicu Vâlcea – SC Vox Profile SRL Mihăeşti”, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA, pentru perioada de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean până la data de 08.01.2016 este în conformitate cu prevederile din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response