|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Războiul copertinelor auto continuă: tot mai mulţi râmniceni, revoltaţi împotriva semiprimarului Ion Gigi Matei 

matei2-297x300

 

Zilele trecute, alţi 9 locuitori din Râmnicu Vâlcea au formulat o contestaţie împotriva hotărârii luate de primarul interimar Ion Gigi Matei în privinţa exploatării terenurilor pe care se află amplasată bateria de 9 copertine auto situată în strada Cerna nr. 25 şi realizată conform HCL nr. 64/2006. Printre cei care au formulat contestaţii se numără următorii: Mihaela Florescu, Constantin Strigoiu, Dumitru Văcăruş, Ilie Săndulescu, Mircea Popa, Ioan Anghelina, Dumitru Vlăduţ, Adrian Cerbu şi Marin Ancuţoiu. „În fapt toate copertinele auto s-au realizat conform prevederilor legale, cu autorizaţie de construire nr. 1093/25.430/17 decembrie 2003, în curtea interioară a blocului 2 şi 27, vecinatăţi – plan vertical zid depozit Direcţia Generală a Protecţiei Copilului din str. Tudor Vladimirescu şi PTCZ Cerna 1, pe o suprafaţă de 117 mp. Cele 5 copertine construite iniţial, conform autorizaţiei menţionate şi ulterior aprobat de Primăria Municipiului extinderea cu încă 4 copertine, nu poate afecta în nici un fel estetica zonei, având în vedere că acestea au fost construite între un zid şi un post de transformare cabină zidită, cu o multitudine de cabluri şi conducte. Pentru realizarea copertinelor am fost nevoiţi să deviem conducta de gaze, aferentă Staţiei de Gaz Cerna cu aproximativ l metru, deoarece aceasta era aplasata de o distanta de 4 m de zidul aparţinând DGPC Valcea. Mai mult, din acest zid la circa 5 – 6 m, se află cablurile de 20 kV şi 3 cabluri de 0,4 kV care pleacă din Postul de Transformare Cerna 1. Nu există spaţii verzi, ronduri de flori în preajma copertinelor şi nici în apropiere. Bateria de 9 copertine a fost utilizată numai de către titularii sus menţionaţi, nefiind generate înstrăinarea acestora sau alta destinaţie, in acest caz fiind respectate cu strictete, prevederile protocolului de închiriere şi HCL nr. 64/2006. Faţă de PUG aprobat prin HCL nr. 18/20 ianuarie 2013 al Consiliului Local Rm. Vâlcea, nu au fost constatate disfunctionalităţi pe această suprafaţă de teren 117 mp, în concluzie gradul de acoperire prin parcarea celor 9 autoturisme nu a afectat parcarea pe domeniul public al altor autoturisme şi nici nu a fost promovate sesizări în acest sens, pentru curtea interioară a blocului Cerna 25. Nu sunt identificate şi prevăzute obiective de investiţii, devieri de canal termic, apă potabilă, gaz, cabluri electrice sau de altă natură pe terenul ocupat de cele 9 copertine, deoarece amplasamentul a fost eliberat subsemnaţii prin obţinerea avizelor aferente Certificatului de Urbanism nr. 922/20656 din 22 iulie 2003. Amplasamentul bateriei de 9 copertine auto la blocul Cerna 2, în curtea interioară nu a afectat şi nu afectează aspectul negativ al Municipiului Rm. Vâlcea, o curte interioară unde nu se poate construi, nu poate constitui nici o data un aspect urbanistic negativ aşa cum eronat s-a menţionat în raportul Direcţiei de Dezvoltare Locală nr.6937 din 24 februarie 2015 al Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea. Raportul sus-menţionat a fost realizat fără constatarea prealabilă pe teren a specialiştilor Primăriei Rm. Vâlcea care l-au întocmit, fără să menţioneze că bateria de 9 copertine auto nu este vizibilă din nici un punct din afara curţii interioare, de pe străzile principale ale municipiului Rm. Vâlcea. Măsura de eliberare a terenului de 117 mp, a bateriei de 9 copertine auto, va conduce la diminuarea corespunzătoare a bugetului local pe 2015, rezultat din plata chiriilor, în condiţiile în care Primăria Municipiului Rm. Vâlcea are un grad de îndatorare de 17%. Prin adresa nr. 28 din 4 martie 2003 Asociaţia de Proprietari Cerna 1 a solicitat mai multe lucrări de amenajare in zona, care nu s-au materializat nici până astăzi decât în proporţie de 10%. De menţionat faptul că, până la finele anului 2014, toţi posesorii de copertine au achitat contravaloarea chiriei către Primăria Rm. Vâlcea prin Direcţia Economică – Taxe şi Impozite Locale, fără a se înregistra restanţieri. Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugăm să analizaţi conţinutul prezentei contestaţii şi să admiteţi prelungirea valabilităţii protocoalelor pentru bateria de 9 copertine până la 31 decembrie 2015”, se arată în plângerea depusă la Primăria Râmnicului de Mihaela Florescu, Constantin Strigoiu, Dumitru Văcăruş, Ilie Săndulescu, Mircea Popa, Ioan Anghelina, Dumitru Vlăduţ, Adrian Cerbu şi Marin Ancuţoiu.

(Petre Coman)

Leave a Response