|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Runcu a „uitat” să încaseze arenda pe teren datorată de Asociaţia crescătorilor de bovine 

maria_dina_as

 

 

Curtea de Conturi Vâlcea a efectuat anul trecut o acţiune de control la Primăria Runcu (primar Maria Dina), fiind desfăşurat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritorial a comunei pe anul 2013. S-a descoperit astfel că Primăria Runcu a menţinut nejustificat suma de 7.000 lei în contul 522 „Disponibil din Fondul de rulment”, cont ce a fost eliminat din planul de conturi potrivit Ordinului nr. 59/11 ianuarie 2011. Nu s-a înregistrat în contul 260 „Titluri de participare” suma totală de 2.000 lei reprezentând aport la capitalul social al ADI-APA Vâlcea. Primăria Runcu nu a respectat prevederile contabilităţii de angajamente de către unitatea de învăţământ, fiind înregistrată direct pe cheltuieli cantitatea de 19,13 mc lemn de foc, fapt pentru care contului 302 „Materiale” nu prezintă sold la finele anului 2013. Nu s-a respectat dispoziţiile legale privind stabilirea, urmărirea şi încasarea taxei pe teren datorată de Asociaţia crescătorilor de bovine pentru utilizarea terenurilor luate în arendă (pagubă de 29.000 lei).

Tot Primăria Runcu a efectuat unele plăţi nedatorate pentru bunuri şi servicii decontate anterior în sumă de 357 lei. Nu s-a justificat cu documente legal întocmite (foi de parcurs, FAZ-uri) consumul cantităţii de 308,38 litri benzină în sumă de 2.000 lei. Primăria Runcu a acceptat la plată contravaloarea unor materiale sau obiecte de inventar achiziţionate fără întocmirea notelor de intrare recepţie care să confirme intrarea acestora in patrimoniul instituţiei. Au fost ordonanţate la plată şi înregistrate în evidenţa contabilă a unităţii de învăţământ facturi pentru materiale sau obiecte de inventar la care notele de intrare-recepţie sunt semnate numai de persoana cu atribuţii de gestionar, fără a avea şi semnăturile membrilor comisiei de recepţie. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: continuarea procedurilor de executare silită în vederea încasării de la Asociaţia crescătorilor de bovine comuna Runcu a taxei pe teren în sumă estimată de 19.000 lei şi accesoriilor aferente în cuantum de 10.000 lei calculate până la data terminării auditului și care curg in continuare pana la data recuperării integrale a debitului restant; efectuarea demersurilor legale pentru regularizarea sumei totale de 1.000 lei lei achitată în plus către doi agenți economici; luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat la suma de 2.000 lei, cauzat de consumul nejustificat de carburant, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea contravalorii acestuia la valoarea actualizată la data încasării. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral in timpul misiunii de audit.

Leave a Response