Primarul din Goleşti a efectuat cheltuieli ilegale pentru consolidarea terenurilor şi pentru marcaje rutiere

miercuri, 22 aprilie 2015

• Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, primarul din Goleşti a efectuat cheltuieli ilegale pentru consolidarea terenurilor şi pentru marcaje rutiere

Recent, Curtea de Conturi Vâlcea a publicat o sinteză a acțiunii de audit desfășurată la Primăria Golești (primar Gheorghe Şerban), în urma realizării unui audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei pe anul 2013. Astfel, Primăria Golești nu a respectat prevederile legale privind organizarea şi efectuarea operaţiunii de inventariere a materiei impozabile şi a contribuabililor din localitate. S-a constatat nerespectarea obligaţiei de către ordonatorul principal de credite de a prezenta în şedinţă publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, astfel încât la sfârşitul anului: să nu înregistreze plăţi restante; diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Au fost constatate abateri privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile a Scolii Gimnaziale Popeşti, comuna Goleşti, entitate subordonată care a beneficiat de fonduri publice, astfel: neînregistrarea în contabilitate de către ordonatorul terţiar, în conturile 208, 213 şi 303 a activelor fixe necorporale, corporale și a materialelor de natura obiectelor de inventar, bunuri care se află în folosinţă; neînregistrarea în contabilitate în contul 461 „Debitori” şi neraportarea în bilanţul contabil a sumei de 311 lei reprezentând concedii medicale achitate în lunile iulie şi august 2013 şi nerecuperate de la Casa de Sănătate Vâlcea; neînregistrarea în contabilitate în contul de ordine şi evidenţă 8030 „Active fixe şi obiecte de inventar în folosinţă” a contravalorii clădirilor şi terenurilor unităţilor de învăţământ aparţinând domeniului public sau privat al comunei Goleşti. Primăria Golești nu a calculat și înregistrat în contabilitate a amortizarii microbuzului şcolar, în sumă estimată de 84.000 lei. Nu au fost actualizate și constituite provizioane pentru hotărâri judecatorești ramase definitive și irevocabile de către Școala Gimnazială Popeşti, comuna Goleşti (soldul creditor al contului 1511 „Provizioane pentru litigii” nu reflectă realitatea, fiind diminuat cu suma estimată de 12.000 lei, ca urmare a neactualizării provizioanelor rămase neachitate la data de 31 decembrie 2013. Primăria Golești nu a evidenţiat în conturi speciale garanţiile de bună execuţie constituite in valoare estimata de 15.000 lei. Au existat neconcordanțe între datele din evidența analitică, datele din evidența contabilă și situațiile financiare, nefiind înregistrate veniturile bugetare la nivelul lor real, în sumă estimată de 50.000 lei.

Tot Primăria Golești nu a luat măsurile privind completarea şi gestionarea dosarelor fiscale pentru contribuabilii din comună, constatându-se că acestea sunt incomplete. Nu au fost respectate prevederilor legale în vigoare referitoare la modul de stabilire, urmărire şi încasare a impozitului pe terenurile cu destinaţia ,,curţi construcţii” (au fost stabilite venituri suplimentare în sumă totală estimată de 1.000 lei). Primăria Golești nu a respectat prevederile legale în vigoare referitoare la modul de stabilire, urmărire şi încasare a taxei sau impozitului pe mijloacele de transport datorată de către persoanele fizice şi juridice. Nu s-a respectat prevederilor legale în vigoare referitoare la modul de stabilire, urmărire şi încasare a taxei pentru regularizarea autorizaţiilor de construcţie (au fost estimate venituri suplimentare în sumă estimata de 6.000 lei din care 4.000 lei debit, la care se adaugă 2.000 lei accesorii). Primăria Golești nu a respectat prevederile legale în vigoare referitoare la modul de stabilire, urmărire şi încasare a taxei de reclamă publicitate (au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 8.000 lei din care 7.000 lei debit, la care se adaugă 1.000 lei accesorii). Nu au fost respectate prevederile legale în vigoare referitoare la modul de stabilire, urmărire şi încasare a impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor care dețin mai multe clădiri de locuit (au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 2.000 lei). Nu există concordanța datelor din evidențele fiscale ale entităţii cu cele din registrul agricol şi evidențele cadastrale.

 

Primăria Golești nu a respectat prevederile legale privind predarea sau preluarea patrimoniului

 

Tot potrivit raportului Curţii de Conturi, Primăria Golești nu a respectat prevederile legale privind predarea sau preluarea patrimoniului cu ocazia înfiinţării sau reorganizarii unor domenii de activitate. Au fost constatate debite prescrise în sumă estimată de 5.000 lei. Nu au fost luate măsuri de urmărire şi executare silită pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin bunuri impozabile pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local, inclusiv amenzi. Primăria Golești a efectuat cheltuieli în sumă de 4.000 lei pentru stabilizare a terenurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente justificative legal. Tot Primăria Golești a efectuat unele cheltuieli ilegale în sumă estimată de 17.000 lei pentru lucrări de marcaje rutiere ca urmare a majorării nejustificate a suprafețelor executate, la care au fost calculate foloase nerealizate in suma de 3.000 lei.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Curtea de Conturi Vâlcea au fost următoarele: organizarea şi efectuarea inventarierii materiei impozabile şi a tuturor contribuabililor din localitate potrivit prevederilor legale in vigoare; prezentarea, către consiliul local, a execuţiei trimestriale, în vederea analizei şi aprobării acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare; organizarea şi conducerea evidenţei contabile, potrivit reglementărilor legale emise în acest scop și efectuarea corecțiilor contabile care se impun; asigurarea concordanţei datelor dintre evidenţa contabilă sintetică și cea analitică potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel încât veniturile bugetare sa fie reflectate la nivelul lor real; organizarea și exercitarea corespunzătoare a controlului financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Popești, Comuna Golești; completarea şi gestionarea dosarelor fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare astfel încât datele din acestea să fie folosite pentru stabilirea unui nivel real al impozitelor şi taxelor locale; extinderea verificărilor privind modul de stabilire a impozitului pe terenurile cu destinaţia „curţi construcţii” la nivelul tuturor contribuabililor de pe raza unității administrativ teritoriale și luarea măsurilor de încasare a debitelor stabilite; continuarea verificărilor privind modul de stabilire a taxei sau impozitului pe mijloacele de transport datorată de către persoanele fizice şi juridice la nivelul tuturor contribuabililor de pe raza unității administrativ teritoriale și luarea măsurilor de încasare a debitelor stabilite; luarea măsurilor legale privind stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea taxei pentru regularizarea autorizaţiilor de construcţie, cu extinderea eşantionului pentru toţi contribuabilii din localitate care au executat lucrări de construcţie, precum şi înregistrarea, urmărirea şi încasarea diferenţei stabilite în sumă estimată de 6.000 lei; stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea taxei pentru reclamă şi publicitate, precum şi înregistrarea, urmărirea şi încasarea diferenţei estimate în sumă totală de 7.000 lei; continuarea masurilor privind stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea impozitului pentru contribuabilii care deţin mai multe clădiri de locuit, cu extinderea eşantionului pentru toţi contribuabilii din localitate, precum şi înregistrarea, urmărirea şi încasarea diferenţei stabilite în sumă estimată totală de 2.000 lei; obligaţiile datorate de contribuabili sa fie stabilite numai după efectuarea unor punctaje cu datele înregistrate la Registrul Agricol și evidențele cadastrale, si efectuarea corecțiilor care se impun în urma acestor operațiuni; determinarea întregii întinderi a prejudiciilor estimate, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv a accesoriilor aferente (după cum urmează: 5.000 lei reprezentând debite prescrise ca urmare a neluării măsurilor privind aplicarea procedurilor de executare silită în termenul legal; 4.000 lei reprezentând plăți nejustificate pentru lucrări de stabilizare a terenurilor; 17.000 lei reprezentând plăți nejustificate pentru lucrări de marcaje rutiere ca urmare a majorării nejustificate a suprafețelor executate). Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe