|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Copăceni a acordat ilegal ajutoare de încălzire și a decontat o investiție care… nu s-a mai realizat 

Copaceni

 

Anul trecut, Camera de Conturi Vâlcea a efectuat o acțiune de audit la Primăria Copăceni (primar Tironel Tâmplărescu), fiind realizat audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei pe anul 2013. Astfel, s-a constatat neînscrierea în proiectul de buget şi neconstituirea fondului de rezervă bugetară, calculat în procent de 5% din totalul cheltuielilor, respectiv al plăţilor nete. Primăria Copăceni nu deține o pagină proprie de internet, pe care să fie publicate informațiile și documentele prevăzute de legislația în vigoare. La nivelul Primăriei Copăceni nu s-a deschis evidența plăților restante cu ajutorul contului în afara bilanțului 8075 „Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”. Primăria Copăceni a înregistrat eronat, sau nu a înregistrat bunuri patrimoniale, în valoare totală de 425.000 lei. S-a constatat menținerea nejustificată în evidența contabilă a entității verificate a unor active patrimoniale (active fixe corporale și obiecte de inventar), în valoare totală de 777.000 lei, care se află în gestiunea și în proprietatea unității de învățământ preuniversitar de stat: Școala Gimnazială Ulmetu Comuna Copăceni. Deși la sfârșitul anului 2013, unitatea administrativ-teritorială înregistra suprasolviri la impozitele și taxele locale, în valoare de 1.000 lei, aceste datorii nu au fost înregistrate în contul de creditori ai bugetului local. La Școala Gimnazială Ulmetu Comuna Copăceni s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea evidenţei financiar-contabile, datele înscrise în bilanţul contabil şi balanţa de verificare, încheiate la 31 decembrie 2013 nereflectând realitatea, acestea prezentând solduri inițiale eronate din cauza nepreluării soldurilor finale ale conturilor din anul precedent. La Școala Gimnazială Ulmetu Comuna Copăceni nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă provizioane pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale, rezultate din hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile.

La nivelul Primăriei Copăceni, controlul intern nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale. La nivelul Primăriei Copăceni nu sunt respectate, în totalitate, prevederile legale privind data încasării, cuantumul și regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire, valoarea estimată a abaterii fiind de 2.000 lei. Nu a fost stabilit, înregistrat și încasat impozit pe clădiri în sumă estimată de 6.000 lei la care se adaugă accesorii în valoare de 3.000 lei. Nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind disponibilizarea unui autoturism de transport persoane (Dacia 1310 Break), preluat în inventarul unităţii cu valoarea de inventar de 11.000 lei, aflat în parcul auto al entității, fapt ce contravine OG nr. 80 din 30 august 2001. În anul 2013, la Primăria Copăceni, două persoane au beneficiat de ajutor de încălzire, deşi deţineau bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. S-au efectut unele plăţi nelegale pentru obiectivul de investiţii „Magazie depozit de combustibil – lemne de foc” în sumă de 8.000 lei reprezentând contravaloarea materialelor (țigle) decontate de instituție dar nepuse în operă, la care se adaugă accesorii în sumă de 2.000 lei. Mai spunem că abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

(Petre Coman)

Leave a Response