|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aloca 1,1 milioane euro pentru modernizarea drumului ce străbate Valea Latoriţei, în Malaia 

consiliul-judetean

 

Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat joi, 30 aprilie, să aprobe documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu”, pe Valea Latoriţei din comuna Malaia. Valoarea totală a investiţiei este de 4,8 milioane de lei, adică circa 1,1 milioane de euro. Finanţarea lucrării se va face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la bugetul propriu al judeţului şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie. În perioada aprilie – iulie 2014, în judeţul Vâlcea, au avut loc ploi abundente care au condus la avarierea mai multor drumuri judeţene şi a podurilor şi podeţelor situate pe acestea. Printre drumurile afectate se află şi drumul judeţean DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu. Pe acest drum între kilometrii 0+000 şi 5+500 au fost afectate: platforma drumului, ziduri de sprijin şi podeţe, circulaţia desfăşurându-se cu restricţii pe un singur fir în anumite zone. Terasamentele platformei drumului sunt alcătuite din pietriş aluvionar-deluvionar cu blocuri în masă,de îndesare medie. Sistemul rutier este alcătuit din 35-40 cm amestec de pietriş cu nisip şi 10 cm strat de mixturi asfaltice. Drumul prezintă pe carosabil gropi, denivelări şi făgaşe. În profil transversal pantele nu asigură evacuarea apelor de pe partea carosabilă, având ca efect degradarea drumului. Sunt afectate şi zidurile de sprijin care prezintă fundaţii dezgolite prin procesul de eroziune a albiei, ziduri răsturnate datorită pierderii stabilităţii ca urmare a cedării terenului de fundare şi împingerilor laterale. Podeţele existente sunt colmatate. Podeţul de la km. 2+948 nu are cameră de cădere în amonte, elevaţiile culeilor prezintă fisuri iar fundaţiile celor două culei sunt parţial rupte. Expertiza tehnică efectuată de prof. univ. dr. ing. Pinescu Aurel în concluzii precizează următoarele soluţii de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale: strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm. grosime; strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 20 de 6 cm grosime; strat de piatră spartă mare sau amestec optimal 15 cm grosime; balast 25 cm grosime; pentru refacerea zidurilor de sprijin se propune elevaţie din beton de ciment C25/30, pe o fundaţie din beton de ciment C16/20 sau din beton ciclopian, cu dren de zidărie de piatră brută; refacerea zidurilor de sprijin din gabioane de piatră brută amplasată pe o fundaţie flexibilă din saltele de gabioane; pentru ziduri de sprijin din beton fisurate se vor executa placări cu beton; armarea se va executa cu plasă sudată cu diametrul de 8 mm ancorată de zidul de sprijin existent; consolidarea fundaţiilor prin efectuarea unor subzidiri şi a unor pinteni din beton armat.

Prin studiul de fezabilitate, ţinând cont de soluţiile recomandate prin expertiza tehnică, proiectantul propune: pentru refacerea zidurilor de sprijin situate la km. 0+400 lungime 45 m, km. 2+200 pe o lungime de 20 m, km. 2+900 pe o lungime de 90 m şi km. 3+200 pe o lungime de 76 m se va executa elevaţie din beton de ciment C25/30 sau beton ciclopian, cu dren, alternativ zidărie din piatră brută cu mortar de ciment pe o fundaţie din beton; pentru refacerea zidurilor situate la km. 4+500 pe o lungime de 124 m se vor executa gabioane din piatră brută amplasate pe o fundaţie flexibilă; pentru repararea zidurilor de km. 2+200 pe o lungime de 32 m, km 2+900 pe o lungime de 50 m, km. 3+200 pe o lungime de 70 m se vor executa placări cu beton C25/30 ale elevaţiei cu grosime de minim 15 cm armata cu plasă de sârmă, consolidarea fundaţilor prin efectuarea unor subzidiri, realizarea unui pinten din beton şi a unui prism de anrocamente cu scopul diminuării posibilităţilor de subspălare a fundaţiilor în timp; pentru podeţul de la km. 2+948 se vor executa lucrări de reparaţii care constau în realizare unei camere de cădere, cămăşuirea elevaţiilor cu beton C25/30, consolidare fundaţiilor prin cămăşuire cu beton armat, realizarea unei hidroizolaţii (la podeţul de la km. 3+335 se va supraînălţa timpanul amonte); structura rutieră proiectată pentru reabilitarea tronsoanelor de drum afectate de precipitaţii este alcătuită din strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime, strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 20 de 6 cm grosime, 15 cm strat de piatră spartă mare sau amestec optimat, 25 cm balast.

(Petre Coman)

Leave a Response