|luni, noiembrie 30, 2020
  • Follow Us!

Zi crucială pentru Oltchim: luni, 9 martie, Adunarea creditorilor va aproba planul de reorganizare 

oltchim-fabrica-agerpres-1

 

Consorţiul de administratori judiciari ai Oltchim a decis recent convocarea şedinţei Adunării creditorilor pentru luni, 9 martie 2015, în vederea aprobării planului de reorganizare a combinatului chimic vâlcean, plan ce a fost depus la Tribunalul Vâlcea în urmă cu o lună. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi scenariul reorganizării. Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor prin consolidarea creanţelor născute în timpul procedurii. Administratorii SC Oltchim SA au încredere că vor obţine acordul creditorilor şi susţin că s-au consultat cu principalii creditori înainte de întocmirea planului. Gheorghe Piperea a spus că planul este susţinut şi de Ministerul Economiei. La rândul său, Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a precizat că evoluţia pozitivă a combinatului chimic vâlcean din ultimele luni a atras mai mulţi investitori, dar şi fonduri de investiţii dispuse să finanţeze societatea. Bogdan Stănescu a precizat: „Dacă vom avea o ofertă concretă, o vom prezenta creditorilor. Reorganizarea durează trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, dacă va fi nevoie. Planul de reorganizare are ca scop obţinerea celui mai bun preţ pentru vânzarea SC Oltchim SPV SRL, o societate viabilă, restructurată profund, capabilă de a se autofinanţa şi de a face performanţă pe piaţă produselor petrochimice”. Administratorii judiciari ai SC Oltchim SA au anunţat zilele trecute că planul de reorganizare a societăţii, aflată în insolvenţă de aproape doi ani, presupune vânzarea către un investitor privat, soluţie pe care au mai încercat-o, fără succes. Avocatul Gheorghe Piperea, partener în cadrul Rominsolv, a declarat într-o conferinţă de presă: „Acum, vânzarea SC Oltchim SA nu mai stă sub presiunea timpului. În plus, combinatul chimic vâlcean nu mai este un pacient în comă, ci s-a stabilizat şi se află în convalescenţă. Din acest motiv, putem spune că reorganizarea a devenit posibilitatea valorificării unei oportunităţi şi nu o metodă de salvare de la faliment. Excludem în continuare posibilitatea falimentului. SC Oltchim SA a înregistrat o evoluţie bună în ultimele luni şi şi-a recâştigat credibilitatea ca partener de afaceri. Varianta vânzării am mai încercat-o şi a fost un eşec. Am preferat să nu mă duc cu mârţoaga la iarmaroc şi să o vând pe trei gâşte şi am decis să continuăm restructurarea şi eficientizarea pentru a face societatea mult mai atractivă. Acum putem vinde SC Oltchim SA prin planul de reorganizare, cu alte premise, pornind de la îmbunătăţirea situaţiei financiare”. În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a spus că evoluţia pozitivă a combinatului chimic vâlcean din ultimele luni a atras mai mulţi investitori, dar şi fonduri de investiţii dispuse să finanţeze SC Oltchim SA. „Dacă vom avea o ofertă concretă, o vom prezenta creditorilor. Reorganizarea durează trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, dacă va fi nevoie. Teoretic, putem vinde SC Oltchim SA şi în anul al treilea al reorganizării. Noi sperăm să se întâmple în acest an sau anul viitor. Planul de reorganizare are ca scop obţinerea celui mai bun preţ pentru vânzarea SC Oltchim SPV SRL, o societate viabilă, restructurată profund, capabilă de a se autofinanţa şi de a face performanţă pe piaţă produselor petrochimice”, a spus Stănescu. Administratorii SC Oltchim SA au încredere că vor obţine acordul creditorilor şi susţin că s-au consultat cu principalii creditori înainte de întocmirea planului. Gheorghe Piperea a mai spus că planul este susţinut şi de Ministerul Economiei.

 

Oltchim a realizat anul trecut exporturi de 100 milioane euro şi importuri de numai 12 milioane euro

 

Conform proiectului de reorganizare, începând cu luna octombrie 2014, EBITDA (profit înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare) SC Oltchim SA a crescut de la o medie lunară de 300.000 euro în trimestrul IV 2014, la 700.000 euro în luna ianuarie 2015. Administratorii afirmă: „SC Oltchim SA este exportator net. La nivel anual, unul din indicatorii care au contat în decizia reorganizării a fost balanţa comercială netă de 88 milioane de euro în favoarea SC Oltchim SA. Altfel spus, din cifra de afaceri de 141 milioane de euro, 100 milioane euro au reprezentat exporturi, pentru care am utilizat importuri de numai 12 milioane de euro. Societatea a ajuns la un punct de echilibru”. Ei susţin că rezultatele bune au fost realizate în principal prin managementul foarte eficient al resurselor proprii, SC Oltchim SA necontractând credite pentru a finanţa capitalul de lucru. Recâştigarea pieţelor externe a fost dificilă, în opinia administratorilor: „În primele trei luni ulterioare intrării în procedura insolvenţei, SC Oltchim SA livra lunar doar 2.300 tone polioli-polieteri (principalul produs fabricat de societate, cu o pondere de 71% în cifra de afaceri). Treptat, la acest produs s-a ajuns la o medie de 4.000 tone livrări lunare în semestrul I 2014 şi, începând cu luna octombrie 2014, se livrează, în medie, 6.000 tone lunar”. SC Oltchim SA şi-a recâştigat, anul trecut, vechii parteneri şi a reuşit să contracteze pe termen lung (un an) 80% din producţia acestui an. În prezent, SC Oltchim SA funcţionează la 30% din capacitate, iar administratorii propun şi redeschiderea altor secţii pe parcurs ce fac rost de fonduri. În perioada iunie 2014 – februarie 2015, SC Oltchim SA a investit suma de 2,45 milioane de euro în lucrări majore de revizii şi reparaţii. Astfel, a fost schimbat integral un electrolizor în cadrul principalei instalaţii de producţie, respectiv instalaţia de electroliză cu membrană. Valoarea totală a reabilitării a fost de circa 800.000 euro. În prezent, este în derulare efectuarea reviziei capitale la o linie de fabricaţie la instalaţia de var industrial. Contravaloarea lucrărilor care vor fi efectuate este de 450.000 euro, iar lucrarea care a fost demarată în noiembrie 2014 va fi finalizată în martie 2015. Administratorii SC Oltchim SA că au demarat şi procedura pentru schimbarea a încă unui electrolizor în cadrul instalaţiei de electroliză cu membrane, echipamentele în valoare de circa 800.000 euro fiind deja contractate (achitarea acestora va fi efectuată până la finele lunii martie 2015). De asemenea, parcul propriu de vagoane al SC Oltchim SA specializate prin intermediul cărora se comercializează produsele finite (sodă caustică lichidă) şi se aprovizionează materiile prime (propilenă, clor), a fost parţial reparat. În planul de reorganizare sunt prevăzute, pentru primele cinci trimestre, noi investiţii în suma totală de peste 4,2 milioane de euro, toate având efect de levier în rezultatele economico-financiare ale SC Oltchim SA, prin creşterea randamentului instalaţiilor, scăderea consumurilor unitare şi creşterea productivităţii, după cum previzionează Rominsolv şi BDO Business Restructuring. Totul va conduce la creşterea calităţii produselor finite, respectiv consolidarea şi creşterea potenţialului, prin acest rezultat, a relaţiilor comerciale. Alte măsuri de eficientizare invocate de administratorii SC Oltchim SA se referă la optimizarea suplimentară a structurii organizatorice şi diminuarea cheltuielilor fixe cu 450.000 euro lunar, prin creşterea productivităţii totale a muncii. „În plan ne referim la măsuri cantitative de reducere a organigramei SC Oltchim SA cu circa 500 de locuri de muncă neproductive (din locaţii şi instalaţii fără perspectivă de activitate, personal din pavilionul central) şi măsuri calitative de evaluare corectă a activităţii desfăşurate de fiecare salariat şi de aplicare corectă a prevederilor contractului colectiv de muncă. Salariaţii disponibilizaţi în urma confirmării planului de reorganizare vor beneficia de plata salariilor restante şi a salariilor compensatorii prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă”, spune conducerea SC Oltchim SA. Astfel, în funcţie de rezultatele economice ale societăţii debitoare, există premisele că aceştia să primească lunar o sumă egală cu salariul net pe care îl aveau la data disponibilizării, până la epuizarea totală a datoriei curente a SC Oltchim SA către fiecare în parte (respectiv cele trei salarii restante precum şi salariile compensatorii, sumele înscrise la masă credală urmând să fie plătite conform programului de plăţi inclus în planul de reorganizare). Pentru salariaţii disponibilizaţi din iunie 2013, salariile compensatorii vor începe să fie eşalonate începând cu luna aprilie 2015. Astfel, pentru luna aprilie şi mai, prognozele permit alocarea unor fonduri în acest sens de 460.000 lei pentru fiecare lună, urmând ca pentru luna iunie, în funcţie de evoluţia economică, administratorii SC Oltchim SA să redimensioneze acest fond.

(Petre Coman)

 

Leave a Response