|joi, decembrie 3, 2020
  • Follow Us!

Societatea Pieţe Prest SA va dispune în acest an de un buget de 2,3 milioane euro 

piete prest

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al societăţii Pieţe Prest SA pe anul 2015. Fundamentarea bugetului pentru anul acesta a avut în vedere funcţiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească si anume: funcţia de previziune, funcţia de control a execuţiei financiare si funcţia de asigurare a echilibrului financiar al societătii. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 a fost conceput ca un element de legătură între realizarile preliminate pe anul 2014 şi bugetul previzionat pentru anii 2016 şi 2017, având structura si conceptul unui buget multianual, în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune SC Pieţe Prest SA. SC Pieţe Prest SA a propus spre aprobare un buget pentru anul 2015 în sumă de 10,13 milioane de lei (2,3 milioane de euro) la partea de venituri, 10,12 milioane de lei la partea de cheltuieli şi un profit în sumă de 8.600 lei. Veniturile din exploatare ale SC Pieţe Prest SA, în sumă estimată de 10,128 milioane de lei, au următoarele influenţe: închirieri spatii si terenuri si venituri din pieţe, târguri, suma estimată a se obţine fiind de 2,45 milioane de lei; venituri ce vor fi obtinute din prestări servicii (Cimitire, Grupuri Sociale, Moara Goranu, Parcări, clienţi diverşi – dezinsectie deratizare, salubritate, spatii verzi) suma estimată a se obţine este de 746.000 lei (pentru cele doua surse de venit se inregistreaza o influenta negativa fata de realizarile din anul 2014, in suma totala de 632.000 lei, urmare a proiectului Municipiului Rm. Valcea, de modernizare Zona Centrala, diminuindu-se astfel veniturile din activitatea „parcari publice cu plata”, grupuri sociale, Bazar Poiana, modernizare Piaţa Centrala); venituri din prestări servicii obtinute din taxa de intrare la Gradina Zoo influenta negativa cu suma de 47.300 lei urmare a predării acesteia, si cu 88.000 lei din activitatea de intretinere cimitire; venituri din prestări servicii din activitatile de intretinere si amenajare spatii verzi ,maturat si curatat cai publice, întretinere mobilier stradal sunt in suma de 6,3 milioane de lei fata de 5,71 milioane de lei realizat in anul 2014, in creştere cu suma de 589.000 lei (acest fapt se datoreaza achiziţionării in decembrie 2014 a unei autospeciale de maturat curatat si deszăpezit cai publice, ce va permite intretinerea eficienta si la timp a oraşului precum si a măririi suprafatei de exploatare cu aproximativ 100.000 mp – prelungire B-dul Dem Radulescu, Aurelian Sacerdoteanu, Patriarh Iustinian Marina); venituri din producţia de imobilizări in curs se estimeaza a fi de 600.000 lei cu influenta pozitiva de 578.000 lei reprezentata de constructia si modernizarea Serelor Râureni, investitie in continuare efectuata in regie proprie ce va fi finalizata in anul 2015; alte venituri (costul aferent lucrărilor în curs de execuţie si venituri din activitati diverse) suma estimată a se obţine fiind de 27.000 lei cu influenta negativa de 149.000 reprezentate de vanzariie de active fixe si circulante aferente Grădinii Zoo. Nivelul total al veniturilor din exploatare ale SC Pieţe Prest SA prognozat a se realiza in anul 2015 este de 10,128 milioane de lei. Veniturile financiare, suma estimată a se obţine fiind de 2.000 lei Pentru anul 2015, totalul veniturilor estimate a se realiza este în valoare de 10,13 milioane de lei. În elaborarea structurii si în estimarea cheltuielilor pentru anul 2015 s-a avut în vedere funcţionarea in condiţii de eficienta a activitatilor de administrare delegate si respectarea prevederilor legislative în ceea ce priveşte elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat.

(Petre Coman)

Leave a Response