|luni, noiembrie 23, 2020
  • Follow Us!

Societatea Apavil „suflă şi în iaurt”: condiţii dure şi stricte pentru viitorul director comercial 

APAVIL-DEBITE

 

Consiliul de Administraţie al societăţii Apavil SA organizează procedură de selecţie pentru ocuparea postului de director Comercial, în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice. În perioada 9 martie – 12 martie 2015, se va realiza selecţia dosarelor de candidatură. Condiţii de participare: candidaţii trebuie să fíe cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; candidaţii trebuie să cunoască limba română (scris şi vorbit); candidaţii nu trebuie să fie persoane care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate şi/sau sunt în curs de cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă şi să aibă capacitate deplină de exerciţiu; candidaţii trebuie să aibă experienţă de minimum cinci ani în funcţii de conducere şi un minim de zece ani experienţă profesională generală de la data obţinerii diplomei de licenţă; candidaţii să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; candidaţii să fie cunoscători a cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel de utilizator experimentat; candidaţii să aibă o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de documente medicale. Candidaţii vor susţine un interviu în cadrul căruia se vor evalua abilităţile manageriale: capacitatea de a lua decizii, orientarea către rezultate, capacitatea de rezolvare a problemelor, capacitatea de control analiză şi sinteză, dar şi abilităţile de comunicare.

Candidaturile şi documentele solicitate prin anunţ se depun până la data de 6 martie 2015, la registratura SC Apavil SA Vâlcea, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi dată certă a depunerii. Luna trecută, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Ion Ionescu, fost director comercial al SC Apavil SA Vâlcea, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În intervalul septembrie 2014 – 8 ianuarie 2015, Ion Ionescu, în calitate de funcţionar public, director comercial al unei societăţi cu capital integral de stat, a acceptat de la un denunţător, agent comercial, promisiunea primirii în numerar a sumei de 10.000 USD în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, de contracte de achiziţie publică, de către SC Apavil SA în favoarea firmei sale. SC Apavil SA Vâlcea este o societate comercială cu capital integral de stat, având ca acţionari Primăria municipiului Rm. Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea şi unităţile teritoriale din raza judeţului. În acelaşi context, inculpatul a acceptat să-i fie remis un procent de 15% din contravaloarea plăţilor care urmau să fie efectuate de SC Apavil SA Vâlcea, în baza contractelor de achiziţie publică încheiate ulterior cu societatea martorului denunţător, din care să fie scăzută suma în numerar de mai sus, care reprezenta un avans.

Leave a Response