|vineri, noiembrie 27, 2020
  • Follow Us!

Senatorul Cotescu îl trage de urechi pe premierul Ponta 

Adranel Cotescu senator

 

Senatorul liberal Marin Adrănel Cotescu i-a trimis recent primului ministru Victor Ponta următoarea interpelare:„În cadrul Raportului de țară pe 2015 pentru România, Comisia Europeană a punctat că principalele dezechilibre macroeconomice au fost semnificativ reduse. Totuși, incoerența fiscalității, lipsa reformelor concrete și ineficiența administrației periclitează echilibrul. Productivitatea muncii, de exemplu, este afectată de investițiile reduse, lipsa inovației și un mediu de afaceri nefavorabil. În lipsa unor reforme importante, deficiențele din mediul investițional ar putea afecta investițiile mult dorite şi capacitatea României de export. Fondurile structurale ar putea contribui semnificativ la finanțarea unor importante investiții, însă implementarea continuă să fie un obstacol major, ținând cont de slaba capacitate instituțională si lipsa de coordonare între diferitele instituții şi departamente implicate. S-au enumerat, de asemenea, accesul dificil la finanțare, în special pentru IMM-uri, infrastructură energetică şi de transport necompetitivă, lipsa calității în educație și neconcordanța ei cu piața muncii, capacitatea administrativă scăzută în sectorul public şi politica fiscală instabilă care afectează investițiile și exporturile.

Ineficiența în companiile de stat, care domină sectoare ale economiei precum energia şi transporturile, este o povară pe finanțele publice și grevează întreaga economie. Sectorul bancar românesc, în schimb, este bine capitalizat şi are lichidități, iar împrumuturile neperformante sunt pe un trend descrescător. Cu toate acestea, băncile rămân vunerabile la evenimentele din zona euro, dar şi la iniţiative interne care ar putea avea un impact asupra întregului sector. Deşi sunt implementate măsuri de creştere a eficienţei administrării fiscale, colectarea TVA este una dintre cele mai scăzute din Europa şi munca la negru are efecte asupra veniturilor la buget. Schimbările frecvente din sistemul de impozitare contribuie la instabilitatea mediului de afaceri. Dinamica de pe piaţa muncii indică o îmbunătăţire, dar persistă problemele structurale.

Sărăcia şi excluziunea socială continuă să afecteze mare parte din populaţie. Şomajul este la un nivel scăzut şi în scădere, dar asta se datorează doar unei rate mici de activitate. Accesul pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile rămâne dificil, iar calitatea şi accesul timpuriu la educaţie şi îngrijire, la formare profesională, ucenicie, educaţie superioară şi învăţare pe toată durata vieţii sunt scăzute. Lipsa unor acţiuni importante au condus la un şomaj în rândul tinerilor şi o rată de inactivitate mari. În plus, mai semnalează CE, au existat progrese limitate în formularea politicilor privind eficienţa energetică, a integrării transfrontaliere a reţelelor energetice şi în constituirea interconectorilor pentru inversarea fluxurilor de gaz, iar liberalizarea preţului la energie pentru consumatorii casnici a fost întârziată.

Având în vedere cele prezentate, vă rog să îmi comunicaţi, domnule prim-ministru, ce modificări veţi aduce programului de guvernare în vederea corectării deficienţelor semnalate de către Comisia Europeană și, implicit, pentru a implementa recomandările specifice de țară.“ – se menționează în interpelarea senatorului liberal de Vâlcea, Marin Adrănel Cotescu.

Leave a Response