|vineri, decembrie 4, 2020
  • Follow Us!

Senatorul Cotescu îi cere ministrului Justiţiei să ia măsuri pentru îmbunătăţirea actului de justiţie 

adranel cotescu

 

Senatorul PNL Adrănel Cotescu a formulat recent o interpelare pe care a adresat-o lui Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei, pe tema îmbunătăţirii actului de justiţie. „Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat un comunicat cu privire la Raportul de activitate pe anul 2014, ce a avut Ioc pe 29 ianuarie 2015. Preşedintele Dean Spielmann a prezentat activitatea instanţei declarând că s-au continuat progresele înregistrate în 2013. în cadrul evenimentului, au fost prezentate statisticile pe anul 2014 şi tabelul anual de încălcări ale Convenţiei comise de fiecare stat. Printre statele cu cele mai multe condamnări sunt Rusia (122), Turcia (94) şi România (74). Jumătate din cazurile cu prioritate sunt împotriva Rusiei sau României. În anul 2014, în cauzele privind România, judecătorii CEDO au constatat încălcări ale Art. 3 şi 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale în nu mai puţin de 57 de situaţii. Dreptul la un proces echitabil, garantat de Art. 6 din Convenţie, a fost încălcat de 24 de ori, în timp ce pentru nerespectarea Art. 3 – Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, statul a suferit 33 de condamnări, număr fără precedent de la ratificarea Convenţiei (1994). De asemenea, România a fost găsită vinovată în toate cele 4 dosare (soluţionate prin hotărâri) în care i s-a imputat o încălcare a dreptului la viaţă, garantat de Art. 2 din Convenţie. Drept exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Hotărârea Pruteanu c. României, a acordat 4.500 de euro despăgubiri morale unui avocat ale cărui convorbiri au fost interceptate în contextul unui mandat de interceptare emis pe numele unui client al său (C.I.), client care, în cele din urmă, nu a fost acuzat într-un proces penaf, Interceptările au fost folosite însă într-un proces penal împotriva asociaţilor lui C.I. Speţa aduce în discuţie dreptul la viaţă privată al unui terţ ale cărui convorbiri sunt interceptate în temeiul unui mandat emis de judecător pe numele altei persoane. Pe 14 si 28 martie 2013 Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în 4 cauze împotriva României, stabilind în urma analizării acestora încălcarea obligaţiilor prevăzute de convenţie de către statul roman. Astfel, a dispus acordarea de despăgubiri care se ridică la 370.000 euro. Editura Universitară a făcut o analiză a hotărârilor CEDO în cauzele împotriva României, între anii 1994 şi 2009, şi a autorităţilor potenţial responsabile. Până la 31 decembrie 2009, raportat la suma totală a responsabilităţilor, pe primul loc era puterea legislativă (36,23%), urmată de puterea judecătorească (31,07%), puterea executivă (25,31%), Ministerul Public (7,23%) şi Curtea Constituţională (0,14%). Până la 31 decembrie 2009, România a fost obligată ia plata sumei totale de 44.644.066 de euro, din care aproximativ 2.433.685 de euro în urma înţelegerilor amiabile încheiate, respectiv 42.210.381 de euro în urma unor hotărâri de condamnare ale Curţii. Suma este compusă din obligarea statului român la plata unor daune materiale în valoare totală de 39.751.141 de euro, a unor daune morale în valoare totală de 1.983.680 de euro, precum şi a unor costuri şi cheltuieli de judecată în sumă totală de 475.561 de euro. Având în vedere cele prezentate, vă rog să îmi comunicaţi, domnule ministru, ce măsuri veţi implementa în vederea reducerii disfuncţionalităţilor în interpretarea legii de către organele jurisdicţionale, îmbunătăţirii calităţii actului de justiţie, sporirii eficienţei şi responsabilizarii sistemului judiciar, şi consolidării cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale. Totodată, vă rog să îmi transmiteţi dacă luaţi în considerare realizarea unor sondaje de opinie, la nivel naţional şi local, în vederea măsurării eficienţei sistemului judiciar şi gradului de încredere, cât şi monitorizarea volumului de muncă din instanţe şi parchete, prin colectarea de date statistice continue şi eliminării unor bariere legislative, având ca scop îngreunarea actului de justiţie. Vă rog să îmi comunicaţi răspunsul dumneavoastră scris”, precizează senatorul Cotescu.

Leave a Response