|duminică, noiembrie 29, 2020
  • Follow Us!

SC Apavil SA va angaja o casă de avocatură din Anglia pentru contractul cu BERD-ul 

APAVIL-DEBITE

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent iniţierea şi derularea procedurii de atribuire conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne având ca scop desemnarea pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea a agentului procedural care va primi notificările cu privire la procese şi orice alte citaţii în Anglia pentru scopul oricărei acţiuni sau proceduri legale iniţiate de BERD cu privire la orice contract de finanţare încheiat pentru realizarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea”. Procedura de atribuire se va derula prin grija Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice – Serviciul Achiziţii Publice, cu sprijinul Direcţiei Dezvoltare Locală. De asemenea, consilierii locali l-au împuternicit pe Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, care îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de primar, să semneze documentele ce se vor încheia între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi agentul procedural. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 257/106 din data de 12 octombrie 2012, modificată de HCL nr. 173 din 27 iunie 2013, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat încheierea de către Primăria Râmnicului cu SC Apavil SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a contractului de sprijin pentru proiect, aşa cum este definit în contractul de credit încheiat de către SC Apavil SA şi BERD. Contractul de sprijin mai sus amintit, a fost semnat de cele trei părţi, în data de 19 decembrie 2014. La finele anului trecut, SC Apavil SA a solicitat Municipiului să îşi respecte obligaţia angajării şi menţinerii, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de sprijin pentru proiect, a unui agent procedural, care trebuie să fie o entitate independentă de primărie, şi care să aibă sediul în Anglia, firmă agreată de către BERD. Agentul procedural trebuie desemnat printr-o scrisoare de numire, atât pentru acţiunile în instanţă, cât şi pentru procedurile arbitrale. În luna ianuarie, SC Apavil SA a revenit cu o nouă solicitare, menţionând că până la data de 1 martie 2015 când este preconizată prima tragere din creditul BERD, trebuie să prezinte firmei de avocatură care certifică BERD-ului legalitatea documentelor, printre altele, „Scrisoarea Municipiului de numire a agentului pentru procese semnată şi confirmarea scrisă din partea agentului pentru procese privind acceptarea numirii”. Conform informaţiilor transmise de către SC Apavil SA la Primăria Râmnicu Vâlcea, agenţii procedurali agreaţi de către BERD sunt: Watson, Farley and Williams LLP; Law Debenture – Vicki Baker; Jordans Limited – Katia Fabre. În conformitate cu prevederile din contractul de sprijin pentru proiect între Municipiul Râmnicu Vâlcea, SC Apavil SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, fiecare dintre Municipiu şi împrumutat este de acord şi se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligaţii din prezentul contract, să menţină un agent procedural, care va primi notificările cu privire la procese şi orice alte citapi în Anglia pentru scopul oricărei acţiuni sau proceduri legale iniţiate de BERD.

(Petre Coman)

Leave a Response