|luni, noiembrie 23, 2020
  • Follow Us!

SC APAVIL SA a remediat două avarii la reţeaua de apă 

apavil

 

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în săptămâna 2 – 6 martie, o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

Au fost remediate 2 avarii la reţeaua de apă pe str. Bujorencii nr. 42A şi Căzăneşti nr. 12.

Au fost executate lucrări de amenajare a terenului prin betonare şi asfaltare în Ostroveni – bl. A52 şi A53, Căzăneşti nr. 12 şi pe str. Locotenent Costeanu. Au început lucrările de înlocuire a reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor pe str. Lucian Blaga (bl. A52, A53 şi A43). A fost înlocuită reţeaua pe o distanţă de 90 ml DN 110 mm şi 5 branşamente DN63 şi un branşament DN 90 mm PEHD la bl. A52 şi A53.

S-au continuat reparaţiile şi igienizarea la rezervoarele de apă potabilă din Copăcelu.

Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere în           Ostroveni, Zăvoi, Centru, Nord şi Petrişor; s-au curăţat pompele de canalizare Morilor – Arinilor şi Goranu; au fost confecţionate armătura şi cofrajul necesar turnării a două plăci de beton în vederea montării pe Bulevardul Dem Rădulescu; au fost decopertate căminele de canalizare şi a fost refăcut racordul de canalizare pe str. Depozitelor; au fost montate 3 dale din beton armat în Colonia Nuci, în zona locuinţelor sociale.

Au fost curăţate gurile de scurgere şi căminele de canalizare în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea: Ostroveni (bl. B14-C32, C20 – sc. C, C18 – sc. B şi C, C28 – sc. F, C13 – sc. D, A2 – sc. B, C5 – sc. A, A8/I – sc. B, C şi D, C31 – sc. A şi B, A9 şi PT2, A94, C11 – sc. A, B6 – sc. A, A5, A1-C4, S2 – sc. A-F, C20 – sc. A şi B, B13 – sc. B, A17/I, A12 – sc. A), Nord (bl. I1 – sc. A, I6 – sc. B, 108 – sc. A, 113), Staţia de Epurare, Petrişor – bl. P2, Colonia Nuci – locuinţele sociale, Centru (str. G-ral Magheru (bl. C – sc D, bl. A+B), precum şi pe următoarele artere: Dealul Malului nr. 88, Calea lui Traian interesecţie cu 1 Mai la bl. 3, N. Titulescu – bl. H3, Gr. Procopiu – bl. G1, Timiş (Şapte Spice), Calea lui Traian – Supeco, Copăcelu, Posada nr. 12, Gib Mihăescu – bl. S3, Morilor nr. 56, Al. Melodiei – bl. N9, Ferdinand nr. 36, Remus Bellu, Tudor Vladimirescu – bl. 5, Castanilor nr. 8, Morilor – Arinilor şi Iancu Pop – bl. G117.

Tot în cursul săptămânii trecute, la solicitarea clienţilor sau ca urmare a expirării termenului de valabilitate metrologică au fost verificate, montate şi remontate un număr de 35 apometre, fiind întocmite şi un număr de 6 documentaţii tehnice.

Leave a Response