|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

Primarul din Guşoieni şi un consilier local din Prundeni, găsiţi în incompatibilitate de ANI 

nicolae_concioiu_gusoeni

 

Zilele trecute, Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către 14 foști sau actuali aleși locali (cinci primari, un fost primar, doi viceprimari, șase consilieri locali), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003. Printre aceştia se numără şi Nicolae Concioiu, primarul comunei Gușoieni, care s-a în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 mai 2011, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de mediator în cadrul „Concioiu Micolae – birou de mediator” și în cadrul Asociației profesionale de mediatori „Asociaţia Centrul de Mediere Vâlcea”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, ANI l-a mai descoperit pe Ion Nistorescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Prundeni, care s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului 2008 – 2012, SC Solveda Impex SRL (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține atât calitatea de asociat, cât și cea de administrator) a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu Primăria Comunei Prundeni, în temeiul căruia societatea a încasat suma de 20.738 lei. Persoana evaluată a încălcat, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: art. 87, alin. (1), lit. d), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu funcția de administrator, membru al consiliului de administraţie la societățile comerciale precum şi la instituţiile publice calitatea de comerciant persoană fizică orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate”; art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia, „funcția de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”; art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali care au funcția de administrator precum și calitatea de asociat la societățile comerciale cu capital privat nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse cu autoritățile administrației publice locale din care face parte”; art. 116, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie”. Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

(Nicu Trandafir)

 

Leave a Response