|joi, decembrie 3, 2020
  • Follow Us!

Primarul din Drăgăşani, Cristian Nedelcu, şi-a acordat ilegal un spor pentru „condiții vătămătoare” 

Cristian-Nedelcu

 

Recent, Camera de Conturi din cadrul Curţii de Conturi a prezentat o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată anul trecut la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Drăgășani şi care vizează perioada anului 2013. Auditul financiar a vizat conturile anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului pe anul 2013. Perioada efectuării acțiunii de audit a fost între 6 mai – 27 iunie 2014. Astfel, Camera de Conturi Vâlcea a constatat că la Primăria Drăgăşani (primar Cristian Nedelcu) nu există concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare. Nu a fost efectuată inventarierea materiei impozabile ,nu există documente din care să rezulte efectuarea inventarierii debitorilor din impozite si taxe locale, a cuantumului debitelor detinute de acestia, a amenzilor, a contractelor de închiriere și concesionare, a firmelor instalate la locul exercitării activității. Nu au fost emise certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire pentru amplasarea de panouri publicitare pe domeniul public al localității. Primăria Drăgăşani nu a calculat și încasat veniturile din taxe de reclamă și publicitate conform hotărârilor de consiliu local. Nu s-a calculat, evidenţiat și încasat impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice aferent construcțiilor noi la care autorizația de construire a expirat. La Primăria Drăgăşani au fost efectuate plăți fără justificare legală, reprezentând spor de 10%, pentru condiții vătămătoare, pentru funcțiile de demnitate publică alese (primar și viceprimar), de la titlul 10 ,,Cheltuieli de personal”.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost următoarele: organizarea şi efectuarea inventarierii materiei impozabile şi a tuturor contribuabililor din localitate; înregistrarea în evidenţa contabilă a tututor debitelor reprezentând taxă de reclamă şi publicitate, inclusiv a sumei estimate prin actul de control, precum şi luarea măsurilor de urmărire şi încasare a debitelor respective și a majorărilor de întârziere aferente; calcularea și evidențierea impozitului pe cladiri și a majorărilor aferente pentru construcțiile noi la care autorizația de construire a expirat; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului reprezentând spor de 10%, pentru condiții vătămătoare, pentru funcțiile de demnitate publică alese (primar și viceprimar), a persoanelor răspunzătoare precum și luarea măsurilor de recuperare a acestuia, inclusiv a accesoriilor, calculate până la momentul recuperării efective, precum și regularizarea contribuțiilor către bugete și a impozitului pe venitul din salarii. Abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Leave a Response