|marți, noiembrie 24, 2020
  • Follow Us!

În atenţia plătitorilor de impozit pe profit! 

finante

 

În materialul de mai jos, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă principalele aspecte privind declararea şi plata impozitului pe profit aferent anului 2014.

Generalităţi

Definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2014 se face prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, care se completează şi se depune până la 25 martie 2015 inclusiv de către persoanele juridice care, la 31 decembrie 2014, erau înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv art. 16, coroborat cu pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Depunere

Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf. cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Leave a Response