|joi, decembrie 3, 2020
  • Follow Us!

Convocator – Asociaţia crescătorilor de bovine Horezeanca 

 

Asociaţia crescătorilor de bovine Horezeanca organizează în data de 15.03.2015, orele 12:00 la „Casa Marcea” Horezu (Coroaba), adunarea generală ordinară, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul de gestiune al consiliului de administraţie pe anul 2014;

2.Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2014;

3.Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2014;

4.Repartizarea profitului;

5.Prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015;

6.Diverse.

Leave a Response