|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local va modifica regulamentele de funcţionare ale Teatrului Ariel şi Filarmonicii Ion Dumitrescu 

primaria ramnicu valcea

 

Marţi, 31 martie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 21 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, vor fi aprobate şi dezbătute următoarele propuneri: modificarea statului de funcţii ai aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea unor anexe la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea protocolului de colaborare între municipiul Râmnicu Vâlcea şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României în vederea înregistrării în Punctul de Contact Unic Electronic; actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea; modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului municipal Ariel Râmnicu Vâlcea; mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe primirea de noi membrii, modificarea şi completarea actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei şi să semneze actele adiţionale la acestea; aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial şi locuinţă”, strada Nicolae Titulescu nr. 19A, investitori Vlajniţă Viorel Alexandru şi Vlajniţă Elena Adelina; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; analizarea, în vederea aprobării, a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă (P), anexă gospodărească şi bazin vidanjabil, strada Căzăneşti nr.74 C, investitor Stănică Mihaela; reglementarea unor contracte de concesiune încheiate pentru exploatarea Parcului Industrial; inventarierea în domeniul public al municipiului a şase stâlpi alimentare cu energie electrică din zona Adăpostului de câini fără Stăpân de la Feţeni şi Staţie Compost; adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocurile ANL 7 şi ANL 8; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2009 de închiriere spaţii comerciale din incinta imobilului Hala Centrală; raport şi proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu către Partidul Conservator; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; rectificarea bugetului local si a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015; ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, precum şi a celor pentru lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi şi a mobilierului stradal; aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul Rabla 2015, în vederea achiziţionării unui autoturism nou şi casarea celui aflat în dotare; efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei căi dé comunicaţie pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014.

Leave a Response