|marți, noiembrie 24, 2020
 • Follow Us!

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea va fi reorganizată din temelii 

Asistenti-personali-handicapati

 

 

În zilele următoare, autorităţile judeţului Vâlcea vor decide asupra reorganizării din temelii a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea. În urmă cu un an, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea a efectuat un control la Consiliul Judeţean Vâlcea – Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea, pentru a verifica modul de respectare a procedurii de evaluare medico-socială. Constatările inspecţiei tehnice au fost consemnate în procesul-verbal de control nr. 5517 din 28.03.2014. Printre măsurile dispuse de echipa de control se regăseşte şi aceea privind transmiterea, către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, a avizului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind actuala componenţă a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea. În scopul ducerii la îndeplinire a acestei măsuri, Consiliul Judeţean Vâlcea a transmis Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, documentele privind componenţa Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea, în vederea emiterii avizului, act normativ care în prezent reglementează modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Urmare acestei solicitări, Ministerul Muncii a comunicat că hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea înaintată spre analiză, a fost adoptată în anul 2009 şi că pentru obţinerea avizului este necesară transmiterea un nou proiect de hotărâre, din care să reiasă întreaga componenţă nominală a comisiei de evaluare, precum şi a adreselor prin care, în prezent, instituţiile abilitate de lege au desemnat preşedintele şi membrii Comisiei de evaluare. Având în vedere aceste aspecte, în vederea obţinerii avizului Ministerul Muncii privind componenţa nominală a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Vâlcea, se impune reorganizarea acesteia, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 448/2006. Potrivit acestor dispoziţii legale, Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă: preşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical; un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; un psiholog; un asistent social. Preşedintele comisiei de evaluare, fără a fi funcţionar public, face parte din structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti.

Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetele consiliilor judeţene. De asemenea, preşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Activitatea de secretariat a comisiei de evaluare este asigurată de personal care face parte din structura direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene. În conformitate cu aceste dispoziţii legale, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat anul trecut Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Asociaţiei Psihologilor Vâlcea. Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) – Sucursala Vâlcea, să-şi desemneze câte un reprezentant în Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Vâlcea. De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea să procedeze la organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România-Filiala Vâlcea, Asociaţia Surzilor Râmnicu Vâlcea, Societatea Naţională Independentă a Handicapaţilor din România şi ai altor reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap, în vederea desemnării unui reprezentant care să facă parte din această comisie. Având în vedere că reprezentantul propus de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, din motive obiective a refuzat să facă parte din Comisie, Consiliul Judeţean Vâlcea a revenit solicitând un alt reprezentant. Urmare acestor solicitări, au fost desemnate, pentru a face parte din Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea, următoarele persoane: dr. Nicoleta Constantin, medic specialist medicină generală medicină de familie în cadrul Compartimentului Secretariat Comisie pentru protecţia copilului şi al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, desemnată pentru funcţia de preşedinte al comisiei de evaluare, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; dr. Mihaela Simona Zgăbăruş, medic specialist medicină de familie, desemnată de către Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea; Dumitru Zamfira, preşedinte al Societăţii Naţionale Independente a Handicapaţilor din România – Râmnicu Vâlcea, desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; Adrian Daniel Sandu, psiholog principal drd., desemnat de Colegiul Psihologilor din România – Filiala Vâlcea; Adriana Daniela Iacob, asistent social, desemnată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) Sucursala Vâlcea – membri. Precizăm că, înainte de a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea, proiectul de hotărâre, împreună cu expunerea de motive şi cu raportul de specialitate, va fi înaintat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea obţinerii avizului privind componenţa nominală a comisiei de evaluare.

(Marian Dinu)

2 Responses to Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea va fi reorganizată din temelii

 1. iulian

  A-u luat salarii degeaba ..A-u eliberat certificat de handicap si celor care nu au handicap.. Pe noi nu ne ajuta cu nimic stau acolo sa-si incaseze salariu.Vrem si noi persoanele cu handicap o masinuta pentru deplasarea noastra mai usor la reducere ceva pensii mai mari sa ne putem achizitiona noi .In parlament se doarme obositi de a numara atata banet care si- ia iar noi amaratii rabdam.Rusine derbedeilor celor ce si-au marit salariile-pensiile nesimtite..CINE V-A LUA MASURI??

   
 2. vergiu

  Comisia de evaluare a-u luat salarii degeaba pe spinarea noastra ..A-u eliberat certificat de handicap si celor care nu au handicap.. Numai in Gradiste Valcea sunt zeci de persoane cu certificate false Pe noi nu ne ajuta cu nimic stau acolo sa-si incaseze salariu.Vrem si noi persoanele cu handicap o masinuta pentru deplasarea noastra mai usor la reducere ceva pensii mai mari sa ne putem achizitiona noi .In parlament se doarme obositi de a numara atata banet care si- ia iar noi amaratii rabdam.Rusine derbedeilor celor ce si-au marit salariile-pensiile nesimtite..CINE V-A LUA MASURI??

   

Leave a Response