|miercuri, decembrie 2, 2020
  • Follow Us!

Apavil a prezentat o informare privind proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Vâlcea” 

APAVIL-DEBITE

 

 

În cadrul unei recente şedinţe a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea s-a prezentat o informare privind stadiul derulării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”. În cadrul Axei Prioritare 1 a POS Mediu – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” -, APAVIL derulează Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, conform Contractului de Finanţare nr.122765 din 24.10.2011, semnat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu şi SC Apavil SA, în calitate de Beneficiar. Proiectul se derulează în perioada 2011 – 2015 şi presupune investiţii pentru îmbunătăţirea proceselor de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate în zonele acoperite de operatorul regional, în conformitate cu Ddrectivele Uniunii Europene în sectorul de apă şi apă uzată. Valoarea totală a proiectului la data semnării contractului a fost de 416.884.592 lei (fără TVA). Valoarea modificată a contractului, conform Actului Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr. 122765/24.10.2011, şi în conformitate cu devizul general aprobat în data de 04.07.2013 este de 395.637.618 lei (fără TVA).

În data de 26 ianuarie 2015, SC Apavil SA a trimis spre informare Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, stadiul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, respectiv situaţia derulării contractelor aferente acestui proiect. Contracte de servicii: Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului (CS1); Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor (CS2); Auditul proiectului (CS3). Contracte de lucrări: reabilitarea staţiei de tratare Valea lui Stan şi a captării de apă brută din lacul Brădişor, reabilitarea staţiei de tratare Olăneşti şi a sursei de apă Comanca, reabilitarea fronturilor de captare şi a staţiei de tratare Drăgăşani (CL1); modernizarea Staţiei de Epurare Râmnicu Vâlcea şi Staţie de Epurare Nouă în Băbeni (CL2); Modernizarea Staţiei de Epurare Râmnicu Vâlcea (CL2 lot 1) şi Staţie de Epurare Nouă în Băbeni (CL2 lot 2); extindere Staţii de epurare Drăgăşani şi Bălceşti (CL3); construire staţii de epurare noi la Călimăneşti şi Olăneşti (CL4): Construire staţie de epurare ape uzate nouă în Călimăneşti (CL4 lot 1) şi Construire staţie de epurare ape uzate nouă în Olăneşti (CL4 lot 2); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în Râmnicu Vâlcea, aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud (CL5); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea zona Nord şi Ocnele Mari (CL6); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Drăgăşani (CL7); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Călimăneşti (CL 8); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Olăneşti (CL 9); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Băbeni (CL10); extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Bălceşti (CL11).

Stadiul implementării contractelor de servicii şi de lucrări din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, conform situaţiei puse la dispoziţie de către SC Apavil SA este, după cum urmează: contractul Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului (CS1) are o valoare (în urma procedurii de achiziţie publică) de 17.116.172,76 lei (fără TVA). A fost semnat la data de 07.11.2012, are o durată de 36 luni, o valoare plătită de 12.689.214,46 lei (fără TVA) şi un progres fizic de 74,02%, respectiv un progres valoric de 74,14 %.

Contractul Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor (CS2) are o valoare (în urma procedurii de achiziţie publică) de 7.982.400,00 lei (fără TVA). A fost semnat la data de 25.10.2012, are o durată de derulare de 31 luni. Valoarea plătită este de 3.120.661,00 lei (fără TVA). Contractul are un progres fizic de 42,55% şi un progres financiar de 39,09%.

Contractul Auditul proiectului (CS3) are o valoare (în urma procedurii de achiziţie publifcă) de 149.534,00 lei (fără TVA). A fost semnat la data de 19.09.2013 şi are o durată de implementare de 27 luni. Valoarea plătită este de 74.767,00 lei (fără TVA). Contractul are un progres fizic de 50% şi un progres financiar de 50%. Progresul fizic realizat este de 69%, iar progresul financiar este de 47,68%. A fost solicitată o extindere de timp din cauza condiţiilor fizice imprevizibile şi a condiţiilor climatice nefavorabile.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şl ape uzate tn Râmnicu Vâlcea, aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud (CL5) are o valoare de 36.628.138,63 lei (fără TVA) şi o durată de realizare de 28 luni. Din cauza condiţiilor fizice imprevizibile şi a condiţiilor climatice nefavorabile a fost solicitată o extindere de timp. Contractul a fost încheiat în data de 11.06.2012, lucrările începând în data de 27.06.2012. Progresul fizic este de 79,66%, iar progresul valoric este de 55,68%. Valoarea plătită fără TVA este de 20.393.662,39 lei.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea zona Nord şi Ocnele Mari (CL6) a fost încheiat în data de 25.04.2014, are o valoare de 33.505.076 lei (fără TVA) şi o durată de realizare de 16 luni. Progresul fizic este de 2,99%, iar progresul valoric de 10,06%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Drăgăşani (CL7) a fost încheiat în data de 14.11.2013, are o durată de execuţie de 16 luni şi o valoare de 26.584.185,12 lei (fără TVA). Valoarea plătită fără TVA se ridică la 3.442.789,56 lei. Progresul fizic este de 28,32%, iar progresul valoric este de 12,95%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Călimăneşti (CL 8) a fost încheiat în data de 12.08.2014 şi are o durată de 15 luni. Valoarea contractului este de 26.247.813,84 lei (fără TVA) şi o valoare plătită de 2.624.781,38 lei (fără TVA). Progresul fizic înregistrat este de 3,38%, iar progresul valoric este de 10,00%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Olăneştl (CL 9) a fost încheiat în data de 31.07.2014 şi are o durată de 16 luni. Valoarea contractului este de 25.962.584,51 lei (fără TVA) şi o valoare plătită de 2.596.258,45 lei (fără TVA). Progresul fizic înregistrat este de 2,35%, iar progresul valoric este de 10,00%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată în Băbeni (CL10) are o valoare de 20.808.219,69 lei (fără TVA) şi a fost semnat în data de 15.05.2014. Durata contractului este de 16 luni, valoarea plătită fiind de 2.080.821,97 lei. Progresul fizic înregistrat este de 9,54%, iar progresul valoric de 10,00%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şl ape uzate tn Râmnicu Vâlcea, aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud (CL5) are o valoare de 36.628.138,63 lei (fără TVA) şi o durată de realizare de 28 luni. Din cauza condiţiilor fizice imprevizibile şi a condiţiilor climatice nefavorabile a fost solicitată o extindere de timp. Contractul a fost încheiat în data de 11.06.2012, lucrările începând în data de 27.06.2012. Progresul fizic este de 79,66%, iar progresul valoric este de 55,68%. Valoarea plătită fără TVA este de 20.393.662,39 lei.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea zona Nord şi Ocnele Mari (CL6) a fost încheiat în data de 25.04.2014, are o valoare de 33.505.076 lei (fără TVA) şi o durată de realizare de 16 luni. Progresul fizic este de 2,99%, iar progresul valoric de 10,06%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Drăgăşani (CL7) a fost încheiat în data de 14.11.2013, are o durată de execuţie de 16 luni şi o valoare de 26.584.185,12 lei (fără TVA). Valoarea plătită fără TVA se ridică la 3.442.789,56 lei. Progresul fizic este de 28,32%, iar progresul valoric este de 12,95%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Călimăneşti (CL 8) a fost încheiat în data de 12.08.2014 şi are o durată de 15 luni. Valoarea contractului este de 26.247.813,84 lei (fără TVA) şi o valoare plătită de 2.624.781,38 lei (fără TVA). Progresul fizic înregistrat este de 3,38%, iar progresul valoric este de 10,00%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Olăneştl (CL 9) a fost încheiat în data de 31.07.2014 şi are o durată de 16 luni. Valoarea contractului este de 25.962.584,51 lei (fără TVA) şi o valoare plătită de 2.596.258,45 lei (fără TVA). Progresul fizic înregistrat este de 2,35%, iar progresul valoric este de 10,00%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată în Băbeni (CL10) are o valoare de 20.808.219,69 lei (fără TVA) şi a fost semnat în data de 15.05.2014. Durata contractului este de 16 luni, valoarea plătită fiind de 2.080.821,97 lei. Progresul fizic înregistrat este de 9,54%, iar progresul valoric de 10,00%.

Contractul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Bălceşti (CL11) are o valoare de 19.695.136,05 lei (fără TVA) fiind încheiat în data de 02.04.2014. Durata contractului este de 15 luni, iar valoarea plătită este de 1.969.513,55 lei (fără TVA). Progresul fizic înregistrat este de 13,14%, iar progresul valoric este de 10,00%.

Până la data de 31 decembrie 2014, Unitatea de Implementare a Proiectului a făcut recepţia unei singure lucrări, în data de 24 noiembrie 2014, respectiv: Staţie de Epurare Nouă în Băbeni (CL2 Lot 2). De asemenea, s-au solicitat extinderi de timp în vederea încheierii lucrărilor la următoarele contracte: Modernizarea Staţiei de Epurare Râmnicu Vâlcea (CL2, lot1), Construire staţii de epurare la Călimăneşti şi Olăneşti (CL4) pe ambele loturi de lucrări, respectiv Construire staţie de epurare ape uzate nouă în Călimăneşti (CL4 lot 1) şi Construire staţie de epurare ape uzate nouă în Olăneşti (CL4 lot 2) şi Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în Râmnicu Vâlcea, aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud (CL5) din cauza condiţiilor fizice imprevizibile şi a condiţiilor climatice nefavorabile.

Leave a Response