|miercuri, decembrie 2, 2020
  • Follow Us!

ABUZ AL PRIMARULUI ION GIGI MATEI! 

matei

• Primarul interimar Ion Gigi Matei a demolat ABUZIV terasa unui restaurant din Râmnic

Ion Virgil Botescu, proprietarul restaurantului „Botescu” din zona 1 Mai, este profund revoltat faţă de actuala conducere a Primăriei Râmnicului, întrucât acesta consideră că primarul interimar Ion Gigi Matei şi şeful Corpului de Control al primarului, Vasile Avram, l-au obligat abuziv să demoleze terasa şi grătarul de mici din faţa restaurantului. În cadrul lucrărilor de modernizare şi extindere a restaurantului (aprobate de primărie), Ion Virgil Botescu a construit o mică terasă şi un grătar de mici, solicitând de mai multe ori Primăriei Râmnicului să accepte efectuarea unui schimb de terenuri în echivalent pentru ocuparea domeniului public. La numeroasele adrese către primărie privind efectuarea schimbului de terenuri şi a demarării procedurii legale de concesiune a terasei, Ion Virgil Botescu primeşte luna trecută o înştiinţare, prin care este obligat… să desfiinţeze în totalitate terasa şi grătarul de mici. Dar iată adresa remisă de Ion Virgil Botescu conducerii Primăriei Râmnicului luna trecută: „Deţin acest teren încă dinainte de anul 1998, dată la care existau edificate pe acesta construcţii cu caracter mai mult sau mai puţin provizoriu. De-a lungul timpului, prin eforturi personale, am reuşit, în mai multe etape realizarea unei construcţii de sine stătătoare, cu regim de înălţime S+P, cu posibilitate de etajare, realizată din beton şi zidărie de cărămidă şi BCA. Fiind amplasată în imediata vecinătate a Autogării 1 Mai a avut dintotdeauna funcţiune de spaţiu comercial şi alimentaţie publică, cu destinaţie efectivă pentru călătorii autogării sau a celor din Halta CFR Ostroveni, situată în capătul estic ai străzii Grigore Sinescu. Fiind o stradă cu activitate preponderent comercială şi pentru că pe latura dreaptă a acesteia (în sensul nord-sud) s-au realizat spaţii comerciale moderne «Diana», «Annabella» şi cele aferente Autogării 1 Mai, am încercat pe cât posibil să asigur spaţiului deţinut un aspect modern, plăcut şi curat, cu atât mai mult cu cât este situat la intersecţia străzilor Grigore Sinescu şi George Coşbuc. Astfel, odată cu lucrările de construire şi modernizare efectuate în cursul anilor 2006-2007, în baza autorizaţiilor de construire nr. 307/7128/5 aprilie 2006 şi 798/20276/22 iunie 2007 am reuşit aducerea construcţiei la o formă în plan şi o volumetrie care să asigure intersecţiei amintite mai sus un aspect modern, civilizat. Cu această ocazie, am asigurat pe latura de nord a construcţiei uniformitatea zidului spre stradă, chiar dacă limita de proprietate are o formă neregulată în plan, oferind spre folosinţă de trotuar pietonal o suprafaţă de 5,14 mp. La strada George Coşbuc am realizat pavarea trotuarului pietonal, pe toată lăţimea acestuia şi pe lungimea frontului proprietăţii mele cu pavele autoblocante, pe cheltuială proprie, lucrare care şi la această dată se prezintă într-o stare calitativă excepţională. Spre sfârşitul anului 2013, fostul chiriaş a demarat câteva lucrări de modernizare a spaţiului şi individualizarea acestuia cu intenţia de a da amplasamentului valoarea unui brand, scop în care s-a obţinut certificatul de urbanism nr. 1606/39111 din 11 decembrie 2013. La această dată, fiind singurul proprietar şi administrator al spaţiului menţionat, am demarat activităţile specifice legale privind executarea lucrărilor de modernizare, pentru care voi depune solicitarea de emitere a autorizaţiei de construire în cel mai scurt timp, după analizarea şi clarificarea solicitărilor mele. Având în vedere specificul activităţii desfăşurate în spaţiul deţinut, este necesară existenţa unui grătar pentru mici, motiv pentru care propun amplasarea acestuia pe suprafaţa cu haşură verde de pe planul de situaţie – planşa nr. 02, având suprafaţa de S = 5,04 mp. În acest sens propun un schimb de terenuri, în speţă a celui menţionat mai sus şi terenul cu suprafaţa de S=5,14 mp, proprietatea mea, amenajat de mine ca trotuar pietonal. Închirierea sezonieră a terenului în suprafaţă de 27,87 mp – suprafaţă rezultată din fâşia de teren cu dimensiunile 1,90 x 17,32 (m), din care s-a scăzut suprafaţa de S=5,04 mp, propusă mai sus pentru schimb. Solicitările mele sunt menite în scopul folosirii raţionale şi corecte a amplasamentului cu referire la activitatea şi specificul său, fără a aduce atingere aspectului sau circulaţiei pietonale şi auto în zonă. Pentru a justifica faptul că solicitarea mea nu afecteză de o manieră negativă nici o activitate vecină, circulaţia auto sau pietonală, proprietăţile învecinate sau aspectul general al zonei, fac următoarele precizări: trotuarul pietonal la strada George Coşbuc are o lăţime variabilă pe lungimea frontului proprietăţii mele, între un maxim de 4,38 m (în partea de nord) şi un minim de 3,28 m (în partea de sud); acest trotuar este folosit exclusiv de către cetăţenii care tranzitează Autogara 1 Mai sau Halta Ostroveni, spre spaţiile comerciale existente la stradă, deoarece în zonă circulaţia pietonală aferentă cetăţenilor municipiului este nesemnificativă şi se desfăşoară pe trotuarul opus sau pe trotuarele străzii Grigore Sinescu. Dimensiunile în plan solicitate sunt în concordanţă cu proiecţia în plan a noii copertine de la nivelul aticului, calculată de la stâlpii de susţinere până la limita de proprietate şi nu va exista nicio delimitare materială la nivelul trotuarului pietonal care să îngrădească sau să afecteze circulaţia pietonală. Am ales această variantă a schimburilor de teren pentru că ar fi fost împotriva oricăror principii urbanistice, de aspect general şi nu în ultimul rând de afectare a circulaţiei pietonale, dacă aş fi solicitat amplasarea grătarului pe suprafaţa de 5,14 mp, teren proprietatea mea”.

Primăria a ignorat total cererile proprietarului Ion Virgil Botescu de a se face un schimb de terenuri

În urma cererilor Primăriei Râmnicului de a se demola terasa şi grătarul de mici, proprietarul firmei SC Botescu SRL, Ion Virgil Botescu, a trimis în data de 13 martie 2015 următoarea adresă la primărie: „Referitor la somaţia nr. 6324/18 februarie 2015, subsemnatul a procedat la desfiinţarea construcţiei (terasă şi copertină), conform termenului limită de 1 martie 2015, mai puţin o suprafaţă de 5,04 mp, suprafaţă pe care este amenajat un grătar barbeque din cărămidă. Grătarul respectiv nu a fost demolat deoarece subsemnatul am depus o cerere, înregistrată la dumneavoastră sub nr. 6695/23 februarie 2015 (la care încă un am primit răspuns), prin care ceream un schimb de terenuri. Subsemnatul cedam un teren cu suprafaţa de 5,14 mp, proprietate mea, teren amenajat şi folosit ca trotuar pietonal încă din anul 2006, cu terenul având suprafaţa de 5,04 mp pe care se afla amplasat gratarul barbeque. În acest fel, nu se afecta circulaţia pietonală la intersecţia străzilor Grigore Sinescu şi George Coşbuc. Având în vedere Dispoziţia nr. 1054 din 6 martie 2015 (ignorând cererea subsemnatului de a se face un schimb de terenuri) şi procesul-verbal de luare la cunoştinţă nr. 9013/10 martie 2015, prin care se dispune desfiinţarea construcţiei provizorii – terasă şi grătar barbeque – din zona Autogara 1 Mai, str. Grigore Sinescu, nr. 2, vă aduc la cunoştinţă că s-a procedat la demolarea acestora. Fac menţiunea că astfel sunt forţat să închid suprafaţa de teren de 5,14 mp, proprietare privată, strangulând astfel circulaţia pietonală în această zonă. De asemenea, vă aduc la cunoştinţă că în zona Autogara 1 Mai, (strada George Coşbuc – intersecţie cu str. Petre Constantinescu şi str. Mihai Eminescu) sunt amplasate pe domeniul public foarte multe construcţii provizorii sau permanente (chioşcuri, copertine, aparate de cafea, vitrine frigorifice) fără respectarea prevederilor legale. Serviciul Corp Control Primar – Inspectorii Zonali au aplicat prevederile HCL nr. 50/2006 doar subsemnatului, nu au făcut verificări în zonă şi la alte societăţi comerciale care încalcă flagrant prevederile legale. Faţă de cele de mai sus, va rog să dispuneţi o verificare minuţioasă a zonei Autogara 1 Mai, (strada George Coşbuc – intersecţie cu str. Petre Constantinescu şi str. Mihai Eminescu) prin care să se dispună o delimitare strictă a domeniului public. Ca cetăţean al municipiului Rm. Vâlcea, doresc ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei plângeri să se facă cunoscute în scris şi subsemnatului”.

Care este poziţia Primăriei Râmnicului în acest caz?

În data de 13 februarie 2015, primarul interimar Ion Gigi Matei şi directorul executiv al Direcţiei Dezvoltare Locală din Primăria Râmnicului, Maria Feroiu, i-au remis lui Ion Virgil Botescu o adresă care ridică mari semne de întrebare în privinţa respectării legii şi a regulamentelor de urbanism. „Urmare a adreselor dumneavoastră înregistrate la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 1630/15 ianuarie 2015, respectiv nr. 1631/15 ianuarie 2015, privind concesionarea unei suprafeţe de 45,75 mp din trotuarul pietonal la strada George Sinescu, respectiv închirierea unei suprafeţe de 34,8 mp din trotuarul pietonal la strada George Sinescu vă comunicăm următoarele: În conformitate cu prevederile Cap. II din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii. De asemenea, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate a unităţilor administrative-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. Procedura de închiriere sau concesionare poate fi demarată numai după obţinerea Certificatului de Urbanism, în conformitate cu planurile urbanistice şi regulamentele aferente acestora, avizate şi aprobate potrivit legii. Precizăm că, în urma verificărilor efectuate s-a constat că, certificatul de urbanism nr. 1606/39111/11 decembrie 2013, la care faceţi referire, poate fi utilizat doar pentru „Modernizare spaţiu comercial şi de alimentaţie publică”. Acesta nu poate fi utilizat, în scopul declarat pentru concesiune teren domeniu public”, se spune în adresa conducerii Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response