|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

USG subliniază faptul că societatea oferă tratament egal tuturor acţionarilor, în conformitate cu legea 

usg_37146800

Pentru evitarea neînţelegerilor care ar putea fi cauzate de un raport recent publicat în ziarul “Bursa”, preluat de “Săptămâna în Oltenia”, (pagina 3, în ediţia apărută la 3 -9.02.2015, nr. 161), USG trebuie să facă o serie de precizări. Textul la care ne referim este următorul:

Cităm:

Cei de la Complexul Oltenia vor avea acces la datele financiare, exact aşa cum are şi un acţionar semnificativ. Este o situaţie similară, dar nu identică, cu cea a CET Govora la USG.” 

Textul se referă la transferul de mine între Complexul Energetic Oltenia şi CET. 

Textul vizează o similitudine cu situaţia USG-CET şi implică faptul că USG oferă anumitor acţionari ai acesteia informaţii diferite faţă de cele oficiale.

 

Legea pieţei de capital este foarte strictă în ceea ce priveşte accesul la informaţii. Încălcarea acestor reguli constituie delicte grave, supuse urmăririi penale.

 

Trebuie să subliniem aici că, în ceea ce priveşte USG, niciun acţionar – chiar dacă este unul semnificativ, cum ar fi CET Govora, sau oricare altul – nu are drepturi speciale legate de accesul la date şi documente financiare, comparativ cu ceilalţi acţionari.
Toţi au acces numai la situaţiile financiare oficiale ale USG , publicate semestrial pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti.

 

Cu toate acestea, CET Govora, fiind un acţionar semnificativ al USG, cu peste 5% din acţiuni,
are drepturi  specifice cu privire la anumite aspecte, enumerate mai jos.

 

USG respectă toate reglementările pieţei de capital şi oferă acces egal la informaţii tuturor acţionarilor acesteia. Informaţiile în cauză sunt făcute publice pe site-ul informativ al Bursei de Valori. Sub nicio formă nu se permite oferirea sau difuzarea altor informaţii vreunuia dintre acţionari.

Drepturile acţionarilor care deţin împreună mai mult de 5% din capitalul social, conform reglementărilor impuse de Prevederile art. 119 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, prin  art. 243(4) şi art. 259 (1) b din Legea nr. 297/2004 cu privire la piaţa de capital, sunt:

a)    Dreptul de a convoca adunarea generală a acţionarilor;

b)    Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor;

c)    Dreptul de a solicita rapoarte suplimentare din partea auditorilor;

d)    Dreptul de a depune, în numele societăţii, o reclamaţie cu privire la responsabilitatea  administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de administraţie, precum şi a auditorilor şi cenzorilor;

e)    Dreptul de a semnala auditorilor sau auditorilor financiari fapte legate de administrarea societăţii

Sperăm că precizarea de faţă este luată în mod serios în considerare de către toţi acţionarii, ori de câte ori sunt examinate informaţii despre societăţile cotate la bursă.

USG Serviciul de Relaţii cu Investitorii

 

Leave a Response