|sâmbătă, decembrie 4, 2021
  • Follow Us!

Loteria bonurilor fiscale 

Facturi

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81/30.01.2015, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 10/2014  pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Actul normativ a fost aprobat ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele prevederi ale actului normativ aprobat.

Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar şi constă în extragerea aleatorie a:

– unui număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;

– unui număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată şi ocazional, după cum urmează:

– cu ocazia sărbătorilor legale;

– în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive;

– în alte situaţii stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.

Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

Extragerile sunt efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A.

Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă;

– a fost emis în ziua extrasă;

– nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere al cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute mai sus, unităţile teritoriale transmit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile.

Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

În vederea determinării valorii câştigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.

În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie.

Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice emite instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, până la data de 30 martie 2015.

Leave a Response