|miercuri, ianuarie 19, 2022
  • Follow Us!

Interpelare a senatorului Adrănel Cotescu pe tema calității forței de muncă 

adranel-cotescu

O premisă vitală pentru dezvoltarea economico-socială este calitatea forţei de muncă, care depinde de gradul de pregătire şi de continuitatea procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Indicatorul care măsoară acest aspect al factorului uman este rata de participare a populaţiei la educaţie continuă şi stagii de pregătire (făcând abstracție de studiile universitare în cazul tinerilor). România se plasează în coada statelor europene membre ale Uniunii la acest capitol, la mare distanță nu doar de statele occidentale, dar și de fostele colege de bloc socialist- potrivit datelor Eurostat. Statistica pe baza ultimelor date disponibile prelucrate la zi arată o stagnare în perioada de criză și o apetență foarte redusă a adulților pentru procesul de educație. Datele plasează țara noastră undeva la o rată de învățare de o cincime din media UE și, spre deosebire de țările din regiune, situația nu se îmbunătățete nici atunci când se face trecerea de la tineri la adulți.

Conform paginii oficiale a MFE, pentru a beneficia de asistență FSE, Statele Membre elaborează programe operaționale care sunt implementate de actori socio-economici, precum instituții de învțământ, furnizori de formare profesională, IMM-uri, camere de comerț și industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituții publice, autorități locale etc. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost elaborat în cadrul unui larg proces partenerial, prin care s-a urmărit obținerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare, asigurarea transparenței în procesul de elaborare și creșterea angajamentului și implicării partenerilor. Obiectivul general al POS DRU îl costituie dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuia, prin conectarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea participării crescute pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane.

Având în vedere cele expuse, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, ce măsuri veți implementa pentru a stimula atât eficiența POSDRU, cât mai ales a viitorului program operațional –POCU, în vederea creșterii calității forței de muncă.

Senator PNL de Vâlcea, Marin Adrănel Cotescu

Leave a Response