|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba bugetele pe 2015 ale Pieţe Prest, ETA şi clubului de handbal 

consiliu local - iulie2014

 

A fost convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27 februarie 2015, cu 25 de proiecte şi rapoarte pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: rezultatele inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2014 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; aprobarea execuţiei bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ şi instituţiilor de cultură pe anul 2014; aprobarea bugetului autofinanţat al unităţilor de invatamant preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul 2015; aprobarea execuţiei de casă pe anul 2014 pentru contul 50.04 – „Disponibil în regim extrabugetar, schema de plată SAPS”; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al societăţii PIEŢE PREST SA; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al societăţii ETA SA; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015; efectuarea unor plăţi din bugetul local; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sens giratoriu la intersecţia străzii Republicii cu strada Decebal”; inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public ai municipiului; trecerea unui teren din domeniul public al statului – Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, concesionat Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, în domeniul public al municipiului şi administrarea Consiliului Local; adoptarea unor măsuri pentru repartizarea spaţiilor temporare de locuit rămase disponibile în cămin G320, sc.B; actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Zonă de servicii”, strada Ferdinand nr. 38, investitor SC Lex-Im-Pol SRL; aprobarea evaluării activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2014, precum şi a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2015; evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav (iulie – decembrie 2014); împuternicirea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Rm. Vâlcea” să ceară încetarea activitatii Asociaţiei; înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”; prelungirea contractului de asociere în participaţiune cu SC Intermedia SRL; aprobarea derulării unei proceduri prevăzute în Contractul de Sprijin pentru Proiect, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, societatea Apavil SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; modificarea denumirii obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală” în „Amenajare Piaţa Centrală”; informare cu privire la raportul de activitate la data de 31 decembrie 2014 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Rm. Vâlcea”; informare privind stadiul derulării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, derulat de societatea Apavil SA; prezentarea deciziilor Curţii de Conturi referitoare la controlul efectuat la societatea Pieţe Prest SA şi municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response