|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a concesionat alte 108 locuri de parcare din Râmnic către SC Pieţe Prest SA 

parcare

Prin Hotărârea nr. 9/2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat radierea din lista bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEŢE PREST SA – anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, parcările publice cu plată ce nu vor mai fi funcţionale pe perioada derulării investiţiei „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”. De asemenea, s-a mai decis completearea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 372/23.12.2010 – „Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului şi pe trama stradală din zona centrală a oraşului”, cu: „Parcarea publică cu plată – Calea lui Traian, tronsonul de la intersecţia cu Splaiul Independenţei şi G-ral Magheru, până la magazinul Cozia – 26 de locuri”; „Parcarea publică cu plată – strada Remus Bellu (vis-a-vis de Spitalul de Obstetrică -Ginecologie) – 46 de locuri”; „Parcarea publică cu plată – Calea lui Traian nr.154 (latura de vest a Complexului Nord) – 36 de locuri”. Consecinţă a acestor prevederi, se completează „Lista bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului care se concesionează către societatea PIEŢE PREST SA” – anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat, contract aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010. Pentru „Parcarea publică cu plată – Calea lui Traian, tronsonul de la intersecţia cu Splaiul Independenţei şi G-ral Magheru, până la magazinul Cozia”, riveranii care deţin ecuson pentru parcare de reşedinţă în zonă vor fi scutiţi de la plata taxei de parcare. Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toţi cei 23 de consilieri locali în funcţie a decis radierea din lista bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, concesionate către societatea PIEŢE PREST S.A. a parcărilor publice cu plată ce nu vor mai fi funcţionale pe perioada derulării investiţiei „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Prin hotărârea nr.244/2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEŢE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat, printre care şi amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată, iar prin hotărârea nr. 372/23 decembrie 2010, Consiliul Local a aprobat completarea listei bunurilor din domneniul public şi privat al municipiului, concesionate către societate, cu parcările realizate pe domeniul public şi pe trama stradală din zona centrală a oraşului. În data de 12 ianuarie 2015 a fost închisă circulaţia auto pe tronsonul Căii lui Traian cuprins între intersecţia cu Splaiul Independenţei şi intersecţia cu B-dul Tudor Vladimirescu, aceasta fiind deviată pe străzile G-ral Magheru şi Carol I în dublu sens, ceea ce a condus şi va conduce, pe perioada derulării obiectivului de investiţii susmenţionat, la nefuncţionalitatea parcărilor amenajate în zona respectivă.

Leave a Response