|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali, chemaţi să aprobe majorarea devizului la investiţia „Modernizare Piaţa Centrală” 

Sedinta-Consiliu-Local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat miercuri, 11 februarie, să aprobe devizul general actualizat al obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală”, la valoarea totală de 23,93 milioane de lei cu TVA, respectiv 5,33 milioane de euro cu TVA, din care construcţii montaj reprezintă 4,38 milioane de euro cu TVA. Prin HCL nr. 350/198/27 noiembrie 2008 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală” la valoarea totală de 15,84 milioane de lei cu TVA respectiv 4,2 milioane de euro cu TVA. Prin HCL nr. 21/31 ianuarie 2012 privind realizarea obiectivului de investiţii, a fost împuternicita SC Pieţe Prest SA ca autoritate contractantă, să întocmească documentaţia completă de atribuire şi să demareze procedura de licitaţie conform prevederilor OUG nr. 34/2006. Prin HCL nr. 17/29 ianuarie 2015 a fost revocata hotărârrea de cosniliu local din 2012 privind realizarea obiectivului de investiţii de către SC Pieţe Prest SA. Având în vedere degradarea accentuată a construcţiei existente, condiţiile precare de desfacere a produselor agricole, cât şi disfunctionalităţile în aprovizionarea şi circulaţia carosabilă şi pietonală din zona pieţei, ca urmare a neînceperii lucrărilor de amenajare a unei clădiri noi şi moderne, conducerea Primăriei Râmnicului consideră necesară şi oportună finanţarea lucrărilor din bugetul local şi aprobarea devizului general revizuit şi actualizat la data de 31 decembrie 2014. Revizuirea şi actualizarea devizului general aprobat în anul 2008 a fost efectuată ca urmare a evoluţiei preţurilor şi în conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008. Diferenţa dintre valoarea aprobată în anul 2008 şi cea din devizul actualizat la 31 decembrie 2014 este determinată de următoarele: în devizul general aprobat in 2008 nu a fost inclusa in valoarea investiţiei, valoarea mijlocului fix ce urmeaza a fi desfiinţat (clădirea existentă), în sumă de 1,64 milioane de lei, conform fişei mijlocului fix, care a fost adaugată la cap. I – Obţinerea terenului, în devizul general actualizat si valoarea dotărilor detaliate in devizele pe obiect, necuprinse in devizul general aprobat in 2008, care a fost adaugată în cap. IV – 55.900 lei fără TVA din devizul general prezentat; modificarea cotei TVA de la 19% la 24%, conform Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 58/26 iunie 2010; actualizarea cu indicii preturilor de consum din Buletinul statistic al INS din perioada 31 octombrie 2008 – 31 decembrie 2014, respectiv 1,34.

(Petre Coman)

Leave a Response