|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Concurs pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Judeţean Vâlcea. Liberalii vor să schimbe un şpăgar cu un ŞPĂGAR şi mai mare 

spital

Concurs pentru ocuparea postului de director al Spitalului de Urgenţă Vâlcea

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Râmnicu Vâlcea va avea un nou manager începând cu luna martie a acestui an. Consiliul de Administraţie al instituţiei organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de manager în data de 23 martie 2015, iar doritorii îşi pot depune dosarul de înscriere până la data de 16 martie 2015, la secretariatul SJU Vâlcea. Potrivit bursei pariurilor (adevarul.ro scrie despre această bursă), chirurgul Dan Ponoran ar avea cele mai mari şanse să ocupe funcţia de manager al instituţiei. „Ziarul de Vâlcea“ speră că liberalii majoritari în Consiliul Judeţean Vâlcea nu vor numi în locul unui şpăgar – un ŞPĂGAR şi mai mare. Afacerea „Timişoara“ poate să explodeze oricând, domnilor Ponoran şi Ignat…

Anunţul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Judeţean Vâlcea:

“Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Valcea nr. 591 din 10.02.2015, prin care se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de manager, persoana frzica al unitatilor sanitare cu paturi al caror management al asistentei medicale a fost preluat de catre Consiliul Judetean Valcea,
in data de 23 martie 2015 orele 13.00 la sediul spitalului din strada Calea lui Traian nr.20l – parter.
Dosarul de inscriere se depune personal la secretariatul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea pana la data de 16 martie 2015 orele 15.30
Concursul consta in proba scrisa, sustinere proiect de management completata, dlpa caz, de un interviu de selectie.
La concurs se pot inscrie persoane frzice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, sau sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legi;
c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
e) sunt apti din punct de vedere medical (frzic si neuropsihic);
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.
Dosarul de concurs va cuprinde:
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legahzataa diplomei de licenta sau echivalente;
d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sanitar ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata. potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
g) cametul de munca sau, dupa caz, adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata, in copii certificate pentru conformitate cu originalul, de catre conducerea unitatii
h) cazieruljudiciar;
i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, ftzic si neur:opsihic;
j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1 989;
k) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
m) proiectul de management realizat de candidat;
n) chitanta de plata a taxei de concurs in cuantum de 800 lei.
Bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si pe site-ul institutiei www.sjv.ro

Leave a Response