|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Clanul Lăbuş, încă 30 de zile la „răcoare”: noi informaţii despre activitatea infracţională a grupului 

mascati-16012015 labus

 

Zilele trecute, Curtea de Apel Piteşti a decis menţinerea stării de arest preventiv pentru încă 30 de zile pentru membrii „Clanului Lăbuş”, compus din Mihai Obreja (zis Miţă Lăbuş), Valeriu Petre Sandu şi Radu Ştefan Drăghici Aşadar, Camelia Popa, Elena Larisa Ungureanu şi Andrei Nicolae Binder. Potrivit părţii a VI-a din referatul procurorilor DIICOT, era evident, de altfel şi aspectele expuse mai jos confirmă fără dubiu, că Miţă Lăbuş deţinea controlul asupra autoturismului Mercedes şi urmărea intrarea efectiv în posesia acestuia. Astfel Dumitrescu George Mircea este direcţionat să se deplaseze la biroul SC Montaj Construct de unde îi comunică lui Obreja Mihăiţă situaţia sumei care trebuie achitată. Pe parcursul discuţiei telefonice, Obreja Mihăiţă îşi afirmă intenţia de se implica în obţinerea de bani pentru achitarea sumei respective precum şi cu privire la recuperarea ulterioară a autoturismului de la Gusti. În vederea obţinerii sumei de 45.918 lei Obreja Mihăiţă a luat legătura cu Popii Ion, cei doi întâlnindu-se, ocazie cu care acestuia din urmă i s-a solicitat împrumutarea societăţii administrată de Coca Laurenţiu cu suma menţionată, afirmând că va garanta personal pentru acest împrumut. Profitând de ascendentul creat asupra persoanei vătămate şi a temerii reale pe care i-o insuflase, Obreja Mihăiţă i-a solicitat suma respectivă în scopul evident al inducerii în eroare a acestuia, în nici un moment neurmărind restituirea acesteia, ci numai deposedarea lui Popii Ion de suma respectivă de bani, ulterior cunoscând că prin prisma poziţiei sale de forţă nu va restitui suma.

În aceste condiţii, Popii Ion acceptă viramentul sumei respective, mai ales în condiţiile în care i s-a precizat de către Obraja Mihăiţă că pentru a fi sigur de returnarea împrumutului, va încheia în mod fictiv un contract de avans lucrări tâmplărie termopan cu SC Montaj Construct SRL, societate care a emis şi o factură avans lucrări – factura nr. 269/22.02.2010 – cu menţiunea avans lucrare tâmplărie cu geam termopan, factură fictivă care să disimuleze efectuarea plăţii menţionate, lucrările respective nefăcând obiectul vreunei înţelegeri, de fapt acestea nefiind realizate niciodată. Astfel, persoana vătămată a fost indusă în eroare cu privire la faptul că în situaţia în care nu se va returna împrumutul sumei respective de bani, va putea obţine efectuarea unor lucrări de tâmplărie termopan în contul acestora, aspecte evident nereale. În ceea ce priveşte descrierea împrejurărilor în care Popii Ion a achitat suma de bani din contul SC Marlaur Comp SRL deschis la CEC Bank către societatea de leasing finanţatoare a acestui autoturism, şi acestea sunt reflectate întocmai în conţinutul convorbirilor purtate între Obreja Mihăiţă şi Dumitrescu George Mircea, în sensul în care, pentru a-l supraveghea îndeaproape şi pentru a fi siguri că Popii Ion va achita această sumă de bani, acesta a fost condus la sediul băncii de către numitul Sandu Petre Valeriu, loc în care urma să se prezinte şi numita Simona, contabila SC Montaj Construct SRL, care urma să fie trimisă de Dumitrescu George Mircea. Astfel rezultă în mod clar coordonarea activităţii infracţionale de către numitul Obreja Mihăiţă, a faptului că acesta este recunoscut ca şi conducător al grupării, toate persoanele executând întocmai acţiunile dispuse de către acesta şi recunoscându-i autoritatea.

Datele obţinute ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică relevă fără nici un dubiu implicarea lui Obreja Mihăiţă în coordonarea întregii activităţi referitoare la plata sumei respective de bani. Astfel în după amiaza zilei de 22.02.2010, Popii Ion a întocmit ordinul de plată nr. 27 prin care SC Marlaur Comp SRL a virat în contul SC Montaj Construct SRL suma de 45.918 lei, suma respectivă fiind virată în aceeaşi zi din contul acestei ultimei societăţi în contul BCR Leasing, aşa cum rezultă din analiza extrasului de cont aferent SC Montaj Construct, plăţile fiind înregistrate în sistemul bancar în data de 23.02.2010. Rezultă astfel că Obreja Mihăiţă le dă indicaţii clare lui Dumitrescu George Mircea, Sandu Petre Valeriu şi numitei Simona, care se aflau la sediul SC Montaj Construct SRL, cu privire la modalitatea de întocmire a facturii care să justifice suma de bani încasată de la SC Marlaur Comp SRL, în sensul în care să disimuleze acest împrumut într-o relaţie comercială în care SC Montaj Construct SRL era obligată să presteze în favoarea lui SC Marlaur Comp SRL, societatea administrată de Popii Ion, lucrări de construcţii termopane. De asemenea Obreja Mihăiţă îi dă indicaţii şi numitei Simona impunând ca pentru aceşti bani, SC Montaj Construct SRL, trebui să execute lucrări de montaj termopane la un cartier de case pe care partea vătămată Popii Ion le avea în construcţie, lucru care nu s-a realizat niciodată, Popii Ion susţinând în declaraţia dată că acele lucrări de termopane la cartierul de case din comuna Vlădeşti au fost executate de o altă societate comercială.

Mai trebuie adăugat faptul că, după această plată la contractul de leasing, moment în care contractul este achitat în totalitate, Obreja Mihăiţă, împreună cu Dumitrescu George Mircea, stabilesc ca autoturismul să fie facturat către un membru al grupului, notele de redare a discuţiilor telefonice din ziua următoare relevând fără dubiu atât implicarea lui Obreja Mihăiţă în obţinerea în interesul său a sumei de bani menţionată cât şi a autoturismului Mercedes. Vizavi de toate aceste aspecte se poate concluziona că Obreja Mihăiţă a achitat o parte din contravaloarea unui bun ce în fapt era în folosinţa lui Dumitrescu George Mircea, respectiv ur autoturism marca Mercedes cu banii altei persoane, în speţă Popii Ion, prin societatea acestuia SC Marlaur Comp SRL.

În data de 25 februarie 2010 reprezentanta SC Montaj Construct, numita Simona îi comunică lui Sandu Petre Valeriu necesitatea plăţii şi a unui alte facturi de către Dumitrescu George Mircea cu privire la acelaşi autoturism Mercedes, factură ce se referea la anumite restanţe de plată aferente încheierii contractului de leasing, datele fiind ulterior comunicate lui Obreja Mihăiţă. Ulterior, autoturismul Mercedes a ajuns în posesia SC Montaj Construct de unde ca urmare a neplăţii debitelor ulterioare solicitate de societatea de leasing, acesta a fost recuperat în anul 2014 de către BCR Leasing. Relevant pentru implicarea lui Obreja Mihăiţă în obţinerea în interesul său a sumei de bani menţionată este şi faptul că ulterior, întrucât nu a mai reuşit recuperarea sumei de bani respective, SC Marlaur Comp SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC Montaj Construct SRL. Cu ocazia desfăşurării cercetării judecătoreşti, firma Montaj Construct a depus în apărare devize de lucrări fictive şi un proces verbal întocmit de SC Stilunicom SRL, societate controlată de Obreja Mihăiţă, care atesta în mod nereal că SC Montaj Construct şi-ar fi îndeplinit obligaţiile în sensul că ar fi executat lucrările care fuseseră achitate în avans conform facturii menţionate pentru un spaţiu aparţinând SC Stilunicom SRL la care într-adevăr SC Marlaur Comp SRL executase lucrări de construcţii. Este evident astfel faptul că documentele depuse în instanţă de SC Montaj Construct SRL sunt fictive fiind întocmite ca urmare a înţelegerilor frauduloase cu SC Stilunicom SRL în vederea nereturnării sumei de bani menţionate şi prejudicierii societăţii administrate de persoana vătamată. Acest aspect este relevat de faptul că în eventualele relaţii comerciale dintre SC Marlaur Comp SRL şi SC Montaj Construct SRL referitoare la eventuala compensare a sumei respective de bani prin prestarea unor lucrări nu putea interveni o terţă persoană juridică, respectiv SC Stilunicom, care să ateste efectuarea unor asemenea lucrări în condiţiile în care nu avea nici o calitate în desfăşurarea relaţiilor respective. Mai mult referitor la „lucrările” la care se face referire către SC Montaj Construct SRL, nu a existat nici un document între societatea menţionată şi cea administrată de persoana vătămată prin care să se solicite efectuarea unei asemenea lucrări – comandă, deviz, etc.

– va urma –

(Nicu Trandafir)

Leave a Response