|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

Peste 9.500 de şomeri la nivelul întregului judeţ 

somaj

La sfârşitul lunii decembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,39% (rata şomajului feminină  a fost de 5,28%). Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie a fost de 9604 persoane, din care 4231 femei, ponderea lor fiind de 44,05% în numărul total de şomeri. Din totalul şomerilor înregistraţi, 4024 persoane sunt indemnizate (restul  fiind neindemnizate respectiv 5580 persoane) iar 9202 persoane provin din sectorul privat. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 58,1% (în luna anterioară a fost de 58,74%).

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii decembrie 2014 se prezintă astfel : 3393 persoane provin din mediul urban si 6211 şomeri provin din mediul rural. Faţă de luna anterioară (nov  2014), numărul şomerilor a crescut cu 447 persoane, rata şomajului crescând cu 0,25 pp. În comparaţie cu luna decembrie a anului anterior, numărul şomerilor a scăzut cu 2452 persoane, rata şomajului scăzând  cu  1,24 pp. Pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2862 persoane şi 30-39 ani (2043 persoane).

Din totalul de 9604 persoane, procentual, în funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de munca se prezintă astfel :

– 60,22%   învăţământ primar, gimnazial şi profesional (5784 pers)
– 31,77%   învăţământ liceal şi postliceal (3051 pers)
– 8,01%   învăţământ universitar (769 pers)

După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în categoria 1-3 luni (2915 persoane) şi 3-6 luni (2731 persoane). În luna decembrie s-a înregistrat un număr de 2388 şomeri de lungă durată. Au fost încadraţi în luna decembrie un număr de 232 şomeri din care 107 au fost femei.

Leave a Response