|luni, noiembrie 30, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local va revoca o decizie de modernizare a Pieţei Centrale, „gândită” de Romeo Rădulescu 

romeo coruptie

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2015 pentru a aproba revocarea HCL nr. 21 din 31 ianuarie 2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”. Atunci, societatea Pieţe Prest SA a fost împuternicită în calitate de autoritate contractantă, să întocmească documentaţia completă de atribuire, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, si să organizeze licitatia pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare si modernizare Piaţa Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea”, documentaţie ce va fi aprobată de către Consiliul Local. Atribuirea contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea” urma să se facă prin licitatie publica deschisă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. De asemenea, potrivit prevederilor hotărârii mai sus menţionate, autoritatea contractantă plătea antreprenorului suma creditată a contractului, sumă egala cu 100% din valoarea totală a lucrărilor inclusiv TVA şi a costurilor finanţării prin intermediul unor bilete la ordin, emise la recepţia la terminarea lucrărilor, cu valori egale (1/12 din valoarea contractului pentru fiecare billet la ordin), iar Consiliul Local se angajase ca în termenul contractual (cu 90 zile inainte de expirare) să prelungească valabilitatea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi de concesionare a bunurilor aferente acestora, în condiţiile legii, astfel încât să fie acoperită perioada de plată a biletelor la ordin emise de societatea Pieţe Prest SA pentru plata lucrărilor investiţiei „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea”. Însă, până în prezent această hotărâre nu a fost pusă în aplicare, şi, în consecinţă, nu a produs efecte. Potrivit prevederilor dreptului administrativ, revocabilitatea actului administrativ este un principiu general al activitatii organelor administraţiei publice care isi gaseste aplicabilitatea datorita dinamicii activitatii administraţiei publice si lipsei de infailibilitate a autoritatilor administrative. De asemenea, în cazul actelor de autoritate ale administraţiei publice locale, revocarea poate fi dispusă numai de către organele emitente (şi, desigur, de către instanţa de judecată) întrucât între organele administraţiei publice locale şi între acestea şi organele administraţiei publice de stat nu există raporturi de subordonare, pentru ca acestea din urmă să poată revoca actele celor dintâi. În 2012, pe vremea fostului primar Romeo Rădulescu, s-au desemnat cei trei reprezentanţi ai Consiliului Local care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor, în calitate de observatori, după cum urmează: Bercea Maria, Matei Ion, Panduraşu Adrian Iulian. Atribuirea contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea” urma să se facă în 2012 prin licitaţie publică deschisă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Era declarată câştigătoare a licitaţiei acea companie care prezenta cel mai mic preţ care sa includă toate costurile cu construirea şi finanţarea obiectivului de investiţii. Valoarea maximă admisă pentru realizarea lucrărilor era de 3,83 milioane de euro, valoare ce includea şi echipamentele, utilajele şi dotările independente.

(Petre Coman)

Leave a Response