|sâmbătă, decembrie 5, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local a dat undă verde amenajării unui cimitir în zona Târgului Râureni 

cimitir

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 decembrie 2014, a aprobat Planul Urbanistic de Zonă (PUZ) „Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”. Termenul de valabilitate al documentaţiei aferentă planului urbanistic de zonă este de cinci ani de la data aprobării. Primăria Râmnicului, în calitate de iniţiator, a solicitat întocmirea unui plan urbanistic zonal, pentru un teren de circa 27.500 mp, aflat în prelungirea străzii Târgului, zona Râureni pentru amenajarea unui cimitir public. Zona studiată a fost introdusă în intravilanul municipiului prin PUG 2013. Terenul este proprietate privată, are categoria de folosinţă arabil şi este liber de construcţii. Tradiţional, în zonă s-au desfăşurat activităţi agricole, evoluţia localităţii impunând treptat ocuparea terenurilor pentru activităţi productive, altele decât cele agricole. Amplasamentul se află în zona de sud a municipiului, în proximitatea unor zone cu activităţi productive şi de servicii, zone de gospodărie comunală, respectiv staţia de epurare a municipiului şi în apropierea albiei râului Olt. Amplasamentul este accesibil din zona pasajului rutier sud peste calea ferată, din centura de ocolire a municipiului spre Piteşti, zona târgului de săptămână. Accesul carosabil se face din strada Târgului, în prelungirea acesteia. Zona nu dispune de reţea de drumuri carosabile. Există o reţea de drumuri de exploatare agricolă. Strada Târgului este asfaltată, cu doua fire de circulaţie, parcare pe o latură şi fără trotuare. Zona de capăt şi de întoarcere a autovehiculelor este neamenajată. Se impune modernizarea acesteia şi realizarea unor dezvoltări conform direcţiilor schiţate în PUG. În acest sens, este necesară realizarea unui al doilea acces carosabil, conform PUG. Pentru a realiza procesul de urbanizare a acestei zone este necesară dezvoltarea unei reţele stradale, în etape succesive, pe traseele unor străzi existente sau legături prin trasee scurte prin loturile proprietarilor. Principala disfuncţionalitate este accesul carosabil din strada Târgului, acces ce trebuie modernizat şi inexistenţa unei reţele stardale coerente. În zonă există reţele de apa Dn 50 mm, canalizare menajeră Dn 500 mm, ce vor fi extinse. Cimitirul este destinat cultului ortodox, dar configurarea spaţială permite alocarea de spaţiu şi altor culte, cu acces separat, dacă există solicitare din partea acestora. În planşa de mobilare urbană s-a propus şi un spaţiu alocat cultului musulman, având în vedere că în prezent acest cult are peste 400 de adepţi în municipiu. Într-o primă etapă se va realiza modernizarea străzii Târgului, la doua fire de circulaţie de 3,5 m fiecare şi trotuare de 1,5 m, prelungirea acesteia, pe latura de N-E a cimitirului. Rezultă o capacitate a cimitirului între 2500 şi 1900 locuri de veci, din care aproximativ 200 pentru cultul musulman. În vederea realizării obiectivelor propuse, terenurile proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, cuprinse în zona reglementată, urmează a fi trecute în proprietatea publică a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică. Documentaţia de urbanism a fost dată publicităţii, respectându-se etapele prevăzute de HCL nr. 96 din 31 martie 2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. Astfel, pe parcursul informării publicului interesat, au avut loc două dezbateri publice în datele de 3 septembrie 2014 şi respectiv 4 decembrie 2014. Sunt proprietari care nu sunt de acord cu expropriepierea parţială a terenului, respectiv doar suprafaţa propusă pentru cimitir, aceştia specificând faptul că doresc exproprierea pentru cauză de utilitate publică a întregii suprafeţe deţinute. Din partea altor cetăţeni interesaţi nu s-au primit obiecţiuni.

(Petre Coman)

Leave a Response