Marţi, 13 ianuarie, a fost convocată o nouă şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea. Preşedintele interimar Gheorghe Păsat  a considerat de maximă importanţă supunerea dezbaterii aleşilor judeţeni proiecte de hotărâre care vizează mandatarea reprezentantului acţionarului unic – judeţul Vâlcea – în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea  „să aprobe achiziţionarea, de către S.C. “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea de la S.C. USG – CIECH Chemical Group SA, a unui număr de 9.906.212 acţiuni în valoare totală de 2.500.000 lei, prin avansarea efectivă a sumei respective în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. USG – CIECH Chemical Group S.A. din data de 15.01.2015”.

În expunerea de motive se menţionează că plata sumei respective reprezintă unica modalitate prin care CET Govora SA îşi poate menţine numărul semnificativ de acţiuni la USG, situaţie care-i permite “să solicite informaţii cu privire la situaţia financiară a SC USG – CIECH Chemical Group SA, activitatea comercială a acesteia (contracte încheiate, cheltuielile realizate, repartizarea veniturilor, ş.a.), inclusiv prezentarea de către auditori a analizei anumitor contracte/operaţiuni încheiate de SC USG – CIECH Chemical Group SA. Calitatea SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea de acţionar la SC USG – CIECH Chemical Group SA permite iniţierea demersurilor pentru revocarea din funcţie a administratorilor şi tragerea la răspundere a acestora pentru modul în care şi-au îndeplinit mandatul, acoperirea prejudiciilor, etc”.