|joi, decembrie 3, 2020
  • Follow Us!

Absolventul la 56 ani al Universităţii Ecologice, tatăl conservatoarei Loredana Predescu, numit ABUZIV în CA la Regia de Drumuri 

loredana-predescu-pc-trc

 

După cum am mai consemnat, eterna şefă interimară a conservatorilor vâlceni, Loredana Predescu (foto: Arena Valceana), tinde să devină o „Elena Udrea” a politicii judeţene, prin intrigile create şi prin sforile pe care le trage pe la şefii de instituţii din Vâlcea şi de la Bucureşti. Ultima astfel de ispravă a avut loc chiar la sfârşitul anului trecut, când numita Predescu a reuşit să-şi numească tatăl în funcţia de membru al consiliului de administraţie al RAJDP Vâlcea. Nu ştim ce experinţă în domeniu are Dumitru Drăgănescu (61 de ani), însă este greu de crezut că personajul în cauză este mai bine pregătit profesional decât inginerul Florea Mierluş, cu ani de experienţă în domeniul drumurilor şi podurilor. Pentru că, dacă nu ştiaţi, vă spunem noi că cei de la Consiliul Judeţean Vâlcea l-au numit la finele anului trecut pe tatăl domnişoarei Loredana Predescu în consiliul de administraţie al RAJDP, după ce Florea Mierluş a decis să se retragă din cursă, scârbit de jocurile politicianiste făcute de lidera PC Vâlcea. Mai spunem că ipochimenul de Dumitru Drăgănescu este preşedintele PC Horezu, uns în această funcţie cu „binecuvântarea” şefei-fiice de la conservatorii vâlceni.

Mai spunem că Dumitru Drăgănescu a absolvit în anul 2010, la vârsta de 56 de ani „marea” Universitate Ecologică din Bucureşti, după ce în 1977 a absolvit Liceul Industrial de Chimie. După terminarea liceului şi până la Revoluţia din 1989, Dumitru Drăgănescu a fost instructor la Comitetul Judeţean al UTC Vâlcea şi secretar PCR la Consiliul Popular Slătioara.

Selecţia dosarelor candidaţilor pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea s-a realizat în data de 13 octombrie 2014, cu respectarea principiilor „nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, al cărei obiect de activitate este administrarea reţelei de drumuri şi poduri proprietate publică a judeţului Vâlcea”. Comisia de selecţie s-a întrunit în data de 22 octombrie 2014 pentru susţinerea Interviului de către candidaţi. Prin adresa nr. 15947 din 23 decembrie 2014, Comisia de selecţie a adus la cunoştinţa Consiliului Judeţean Vâlcea că în urma desfăşurării procedurii de selecţie. Comisia a întocmit raportul final al procedurii de selecţie sau evaluare organizate de Consiliul Judeţean Vâlcea. în intervalul 18 august – 22 octombrie 2014. pentru ocuparea a două funcţii de membri în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, înregistrat sub nr. 15947 din 24 octombrie 2014. Potrivit acestui raport final, candidaţii declaraţi admişi sunt: Mierluş Mazilu Florea – 90 puncte; Drăgănescu Dumitru – 85 puncte. De asemenea, s-a precizat că Mierluş Mazilu Florea, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 19782 din 23 decembrie 2014, a adus la cunoştinţa Comisiei de selecţie prealabilă a doi membri ai consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, că nu doreşte să fie numit membru în această calitate, având în vedere funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea pe care o deţine şi dispoziţiile art. 69 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestor dispoziţii legale, ofertantul, candidatul, ofertantul asociat, subcontractantul sau terţul susţinător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie sau organ de conducere ori de supervizare sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Având în vedere aceste aspecte, în situaţia numirii lui Mierluş Mazilu Florea în funcţia de administrator al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, aceasta ar fi fost în imposibilitatea de a participa la licitaţiile organizate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(Nicu Trandafir)

One Response to Absolventul la 56 ani al Universităţii Ecologice, tatăl conservatoarei Loredana Predescu, numit ABUZIV în CA la Regia de Drumuri

  1. Cirlan Vasile

    Un om de nimic!! Un traseist politic ca pupa in dos pe toti!!! Rusine Studentule de 56 ani !!!! hahahaha

     

Leave a Response