|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

S-a completat obiectul de activitate al CET Govora cu „Extracţia cărbunelui superior şi inferior” 

valcea_cet_bun

 

Cu unanimitate de voturi, vineri, 28 noiembrie 2014, Consiliul Judeţean Vâlcea a decis mandatarea lui Petre Grigore, reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora, să aprobe modificarea şi completarea articolului 9 „Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată societatea” din statutul societăţii. Concret, obiectul de activitate al CET Govora va fi modificat cu următoarele coduri CAEN: cod CAEN 05 (051 şi 052) – Extracţia cărbunelui superior şi inferior; cod CAEN 08 (0811 şi 0821) – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrişului şi a nisipului; cod CAEN 089 (0891, 0893 şi 0899) – Alte activităţi extractive; cod CAEN 09 (099) – Activităţi de servicii anexe pentru extragerea mineralelor. Profilul de activitate al CET Govora îl constituie: producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice; efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii; activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii; prestare servicii publice (livrare energie termică); distribuţie utilităţi şi produse industriale (abur industrial, cenuşă de termocentrală, deşeuri metalice feroase şi neferoase etc.). Licenţele deţinute de CET Govora pentru activitatea principală sunt licenţe ANRE: producere de energie electrică; furnizare de energie electrică; producere de energie termică; transport de energie termică; distribuţie de energie termică. Prin specificul activităţii de bază şi pe baza unor reguli de bună practică, prin respectarea cerinţelor legale şi de reglementare, CET Govora şi-a stabilizat poziţia de unic producător de abur industrial pe Platforma Industrială Râmnicu Vâlcea – Sud, de unic furnizor de agent termic pentru încălzirea urbană din Râmnicu Vâlcea şi de producător permanent şi stabil de energie electrică în ţară. CET Govora s-a orientat pe o piaţă regională de furnizare a unor servicii publice comunitare, astfel încât este producător  şi distribuitor de energie termică (apă caldă de consum şi încălzire centralizată) în oraşele Râmnicu Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti. Pe lângă premizele ce ţin de istoricul relaţiei dintre Complexul Energetic Oltenia şi CET Govora şi a situaţiei delicate în care acestea se găsesc în acest moment, preluarea de către CET Govora a activităţii la cele două exploatări miniere de la Berbeşti şi Alunu este susţinută de asemenea şi de considerente de natură economică: CET Govora va avea posibilitatea de a controla volumul producţiei de cărbune putând optimiza procesul atât din punct de vedere organizaţional cât şi al costurilor angajate. CET Govora a luat o opţiune determinantă în sensul funcţionării preponderent cu combustibil fosil, respectiv lignit, mai ales în contextul angajării unor cheltuieli de către Consiliul Judeţean Vâlcea privind investiţiile POS Mediu, contract în baza căruia CET Govora va beneficia de o investiţie în valoare de 75 milioane de euro, în proporţie de 95% nerambursabilă, investiţie necesară pentru soluţionarea problemelor de mediu şi pentru eficientizarea unui cazan care funcţionează cu lignit. Astfel, în vederea clarificării relaţiilor comerciale şi în vederea identificării unei soluţii pentru rezolvarea diferendelor, CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia au încheiat un acord de principiu referitor la transferul unor active de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora. Potrivit acordului, valoarea creanţelor CEO faţă de CET Govora şi calculate de părţi la data de 31 ianuarie 2014 este de 159,2 milioane de lei, din care 128 milioane de lei debit de bază şi 31,17 milioane de lei penalităţi, valoare care urmează să fie actualizată la data realizării transferului. În conformitate cu prevederile acordului, părţile vor depune toate diligenţele necesare în vederea realizării transferului de întreprindere de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora. În sensul acordului, transferul de intreprindere de la CEO la CET Govora înseamnă un transfer cu privire la toate activele, salariaţii, autorizaţiile, datele şi contractele destinate activităţii comerciale de exploatare a lignitului la carierele Berbeşti şi Alunu împreună cu infrastructura de exploatare, formând împreună o structură economică unitară, capabilă să fie exploatată şi să funcţioneze ca o activitate economică independentă. Astfel, Complexul Energetic Oltenia va transfera către CET Govora ca întreprindere, următoarele: elementele de activ şi pasiv care se află în strânsă legătură cu carierele Berbeşti şi Alunu, cuprinzând şi creantele CEO; un număr de salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia din cadrul exploatărilor, salariaţi ce vor fi transferaţi în condiţiile legii; licenţa de exploatare a lignitului pentru respectivul perimetru, împreună cu orice alte licenţe, autorizaţii şi permise aplicabile; partea din contractele încheiate de Complexul Energetic Oltenia în legătură cu activele transferate, contracte care vor fi transferate de la CEO la CET Govora, însă doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii cu privire la active (în acest sens, se vor semna contracte de cesiune); drepturile şi obligaţiile corelative elementelor care formează întreprinderea cuprinzând obligaţiile de mediu (cu aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”), obligaţii faţă de angajaţi, obligaţii cu privire la exproprieri pentru asigurarea frontului de lucru.

(Petre Coman)

Leave a Response