|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Primăria şi ANRM au confirmat încă o dată legalitatea concesiunii exploatării izvoarelor de la Olăneşti 

Olanesti grup izvoare

 

În toamna acestui an, deputatul Ion Cristinel Marin, preşedintele PP-DD Vâlcea, a adresat Guvernului o interpelare despre situaţia concesiunii exploatării izvoarelor minerale de la Băile Olăneşti. Recent, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Liviu Dragnea, a transmis că interpelarea formulată de deputatul vâlcean, adresată primului-ministru şi transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, referitoare la situaţia terenurilor şi izvoarelor concesionate în staţiunea Olăneşti, a fost redirecţionată pentru punct de vedere către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) şi Primăria Băile Olăneşti. Primarul din Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, a transmis următorul răspuns: „Urmare prezentării interpelării domnului deputat Ion-Cristinel Marian în Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti, privind concesionarea izvoarelor vă facem cunoscut că Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a concesionat activitatea de exploatare a zăcămintelor de ape minerale naturale, terapeutice şi geotermale către SC OLĂNEŞTI RIVIERA SA, societatea fiind deţinătoarea licenţei pentru exploatare nr. 2221/2001, pentru care se plăteşte redevenţă statului român”.

În răspunsul dat de Gheorghe Duţu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minere (ANRM), se precizează următoarele: „Referitor la adresa dumneavoastră nr. 48025/MDRAP/4 iulie 2014, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) sub nr. 7187/8 iulie 2014, referitoare la zăcământul de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, vă comunicăm următoarele: acest zăcământ este concesionat la SC OLĂNEŞTI RIVIERA SA, licenţă de exploatare nr. 2221/2001, intrată în vigoare prin Hotărârea Guvernului României nr. 361/15 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 266/22 aprilie 2002; durata de valabilitate a acestei licenţe este până la data de 21 aprilie 2022; SC OLĂNEŞTI RIVIERA SA plăteşte anual, conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul statului, taxa pe activitatea minieră şi redevenţa datorată pentru cantitatea de apă minerală terapeutică exploatată; în atribuţiile ANRM nu intră concesionarea terenurile pe care se desfăşoară activităţile miniere (în cazul de faţă exploatarea apei minerale terapeutice), aceasta fiind o obligaţie exclusivă a titularilor de licenţe de explorare sau exploatare”.

Leave a Response