|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Manageri „reloaded” la Muzeul Judeţean, Teatrul Anton Pann şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

muzeu

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat marţi, 30 decembrie 2014 să aprobe numirea unor manageri interimari la trei instituţii culturale din subordine. De fapt, este vorba de (re)numirea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, a celor trei directori care se află deja în fruntea instituţiilor în cauză: Claudiu Aurel Tulugea – la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, Adrian Roman – la Teatrul Anton Pann şi Doina Gănescu – la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea. Cei trei vor fi numiţi temporar pe funcţii, întrucât în maxim 120 de zile se va organiza un nou concurs de management, în conformitate cu OUG nr. 189/2008. Contractele de management au fost încheiate în anul 2009, având durata de cinci ani, fiind valabile până la data de 31 decembrie 2014. În mod normal, conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, Consiliul Judeţean Vâlcea ar fi trebuit să organizeze un concurs de management la aceste instituţii în termen de 30 de zile de la realizarea evaluării finale a managementului. Această evaluare a fost terminată în septembrie 2014, deci concursul de management ar fi trebuit să aibă loc până în octombrie 2014. Deoarece la Camera Deputaţilor, cu rol de cameră decizională, se afla înscrisă pe ordinea de zi a plenului său, din 29 septembrie 2014, în dezbatere cererea de reexaminare a proiectului de lege Pl-x 391/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, având în vedere rezultatul foarte bun obţinut de către manageri la evaluările finale, s-a considerat că trebuie să se amâne organizarea concursului de management si să se procedeze ulterior conform legii de aprobarea a ordonanţei de urgentă sus-menţionate, luând în considerare faptul că cererea de reexaminarea a legii nu contestă reintroducerea fostului art. 44. ca art. 43 referitor la excepţia de la regula organizării concursului de management. Din cauza campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale dezbaterea cererii de reexaminare a proiectului de lege Pl-x 391/2013 a fost amânată pentru 18-19 noiembrie 2014, apoi reprogramată succesiv de cinci ori şi a fost adoptată în 19 decembrie 2014, dar încă nu a fost promulgată şi publicată. În această situaţie, procedura prevăzută de lege pentru desemnarea managerului nu mai poate fi terminată înainte de 31 decembrie 2014. dată la care se încheie mandatul managerului şi, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile de încetare a contractului de management, Consiliul Judeţean Vâlcea are obligaţia să desemneze o persoană competentă care să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum cinci zile de la data constatării încetării contractului de management. Dar, cum în conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, conducătorii instituţiilor de interes judeţean se numesc de către Consiliul Judeţean Vâlcea, prin hotărâre a acestuia, având în vedere că nu ar fi indicat ca să se organizeze în acest scop o şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea în prima decadă a lunii ianuarie 2015, se impune ca numirea managerilor interimari să se facă în şedinţa din luna decembrie a Consiliului Judeţean Vâlcea. Conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, Consiliul Judeţean Vâlcea trebuie să încheie cu persoana desemnată ca manager interimar un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă, iar conform prevederilor alin. 5 conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, care se va încheia în condiţiile legii. Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curente. Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.

(Petre Coman)

Leave a Response