|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al Râmnicului va aproba nivelul impozitelor şi taxelor pentru anul 2015 

consiliu local - iulie2014

 

Luni, 29 decembrie 2014, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 20 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 15 decembrie 2014; stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ETA SA pe anul 2014; acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a societăţii ETA SA pentru modificarea şi completarea actului constitutiv; raport şi proiect de hotărâre privind precizarea limitei intravilan pe strada Schitul Troianu nr. 21D; aprobare PUD „Spaţii birouri profesii liberale D+P+1E, strada G-ral Magheru nr. 34”, investitor Popovici Alexandra şi Popovici Nicolae Cătălin; aprobare PUD „Locuinţă P+2E, strada Antim Ivireanul nr. 89”, investitor Cagil Ali; aprobare PUZ „Parcelare teren, strada Apusului nr. 28”, investitori Tur Gabriel, Tur Cristina, Diaconu Marian, Mirea Natalia, Teleşpan Daniela, Teleşpan Gheorghe; aprobare PUZ „Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”; raport şi proiect de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”; modificarea statului de funcţii al Serviciului de Asistenţă Medicală din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Filarmonicii Ion Dumitrescu Rm. Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Administrării Domeniului Public; aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Poliţiei Locale a municipiului; transmiterea în folosinţă pe termen limitat, a unui bun mobil, pentru realizarea serviciului public de curăţire şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2006, aşa cum a fost modificată şi completată prin hotărârile nr. 25/2008 şi nr. 263/2011, referitoare la majorarea tarifelor de transport public local de călători practicate de societatea ETA SA; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea protocolului de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/26 noiembrie 2014; aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni în judeţul Vâlcea”; aprobarea cofinanţării proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni în judeţul Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni în judeţul Vâlcea” a terenului pentru construcţia sau extinderea noilor investiţii aferente acestuia.

Leave a Response