|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Comunicarea prin „Spaţiul privat virtual” 

finante

 

Începând cu data de 15.12.2014 se acordă acces în „Spaţiul privat virtual” şi contribuabililor – persoane fizice care au domiciliul fiscal pe raza organelor fiscale din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea).

Prin serviciul „Spaţiul privat virtual” persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cereri, înscrisuri sau documente.

Accesul la serviciul „Spaţiul privat virtual” se realizează după înregistrarea pe serverul MFP-ANAF, în baza dispozitivelor de identificare electronică prevăzute mai jos.

1. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală.

2. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale altele decât cele prevăzute la pct.1, precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

certificate digitale calificate;

credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

3. La ghişeu persoana fizică, indiferent dacă desfăşoară sau nu activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, trebuie să prezinte organului fiscal actul de identitate şi numărul de înregistrare atribuit la completarea cererii de înregistrare pe site-ul ANAF.

În toate situaţiile, cererea de înregistrare se depune prin accesarea aplicaţiei de pe site-ul ANAF.

Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” reprezintă opţiune în sensul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual”, persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul ANAF.

Pentru a accesa aplicaţia de înregistrare/înrolare persoane fizice se accesează link-ul Înregistrare persoane fizice postat pe pagina principala a site-ul ANAF, unde se regăsesc şi instrucţiuni de înregistrare şi instrucţiuni de utilizare a Spaţiului privat virtual.

Leave a Response